Tynnu Gwifrau

Tynnu Gwifrau

Canlyniad cwrs arbennig a gynhaliwyd yn Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin yw’r sioe gelf ddiweddaraf yn Oriel Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Cynhaliwyd cyfres o 10 gweithdy wythnosol ar gyfer pobl â phroblemau iechyd emosiynol.  Dyfeisiwyd ac arweiniwyd y prosiect peilot hwn gan Julia Griffiths Jones, prosiect a gychwynwyd gan Engage Cymru mewn partneriaeth â Gofal Celf ac Oriel Myrddin, gyda chefnogaeth ychwanegol Mind a Chymdeithas Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru.

Meddai Julia: “Gwahoddwyd mynychwyr y gweithdai i dreulio cymaint o amser ag y gallasant yn yr Oriel – yr unig syniad sefydlog oedd y byddai pawb yn gweithio gyda gwifrau, y byddai’r gwaith yn hwyl, ac yn beth werth chweil ei wneud, yn hyrwyddo lles yr unigolyn, ac yn y diwedd yn cyfrannu at arddangos ‘Gwifrog’ yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.”

Ychwanegodd: “Gallwn ni ddim fod wedi rhagweld y cynnydd a wnaethpwyd yn ystod yr wythnosau hynny, ymrwymiad ac ynni y rhai a gymrodd rhan, y cyfeillgarwch a ffurfiwyd, a phrydferthwch a chreadigrwydd y darnau a wnaethpwyd.  Ry’n ni’n gwerthfawrogi’n fawr cymorth pawb a wnaeth yr arddangosfa hon yn un mor hapus ac anghyffredin.”

Gallery not found. Please check your settings.

Mae ‘Gwifrog’ yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o Ddydd Sul, Hydref 7fed hyd at Ddydd Sadwrn, Tachwedd 24ain, gyda lansiad arbennig i wahoddedigion yn unig ar Ddydd Sadwrn, Hydref 6ed am 2.00yp.

Mae’r Ardd ar agor o 10.00yb hyd 6.00yh.  Am ragor o wybodaeth am newyddion a digwyddiadau yn yr Ardd, ewch i e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu ffoniwch 01558 667149.

Leave a Reply

*