Golwg ar Arlunydd wrth ei Waith

Golwg ar Arlunydd wrth ei Waith

Mae arddangosfa o waith un o arlunwyr mwyaf adnabyddus a chynhyrchiol Cymru, Brendan Stuart Burns, newydd ei hagor yng Ngardd Fotaneg Gendlaethol Cymru.

Mae ei sioe oriel, sy’n rhedeg tan Fedi 30fed, yn canolbwyntio ar ei waith diweddar sydd i’w weld yn y llyfr newydd Glimpse, a lansiwyd gan yr awdur, cyfarwyddwr, a gohebydd celf y BBC, Jon Gower.  Mae Glimpse yn cynnwys rhannau o ddyddiadur personol yr arlunydd ac erthyglau gan y beirniad celf rhyngwladol Mel Gooding, ynghyd â phenodau gan Tony Curtis, Sally Moss ac Ann Price-Owen.

Mae’r gyfrol, a gynlluniwyd gan Andy Dark, yn rhyw 200 tudalen, ac wedi’i hargraffu’n ysblennydd i’r amodau uchaf gan Graphicom yn Yr Eidal, mewn clawr caled.   Mae’n costio £75, ond mae copïau ar gael oddi wrth brendan.burns@ntlworld.com am £50 (gyda chostau postio a phacio).

Meddai Brendan: “Mae perthynas agos gydag Arfordir Sir Benfro wedi symbylu cyfres mawr ac eang o beintiadau.  Fy nod yw creu peintiad sy’n cyfathrebu â phawb, p’un ai os yw’r person hwnnw yn nabod Sir Benfro neu beidio.  Rwy’n dymuno tynnu ar ein cynhysgaeth genetig, bod yn ddynol, ac yn fyw i’r byd ac yn y byd.”

Mae Brendan yn byw ac yn gweithio nawr yng Nghaerdydd.  Astudiodd Gelfyddydau Cain yng Ngholeg Celf Caerdydd (1981-85), a gwneud cwrs ôl-radd mewn peintio yn Ysgol Gelf Slade, Coleg Prifysgol Llundain (1985-87).   Enillodd Fedal Aur y Celfyddydau Cain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 1993 a 1998, ac Artist Cymreig y Flwyddyn yn 2000 a 2003.

Mae Brendan wedi arddangos ei waith yn Genedlaethol ac yn Rhyngwladol, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Ffrainc, Gwlad Belg, Awstralia a Sbaen.  Mae ei arddangosfeydd un-person yn cynnwys Influere yn Oriel y Parc, Tyddewi; Tidal yn Oriel Davies, Y Drenewydd (2005); Not the Stillness… yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Oriel Clwyd, ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd (2002); As well as Being… Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, Oriel Turner House, Caerdydd (1999).

Mae Glimpse i’w gweld yn Oriel Clos yr Ardd tan Ddydd Sul, Medi 30fed.  Mae’r Oriel (a’r Ardd) ar agor 10.00yb- 600yh saith diwrnod yr wythnos.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149.

Leave a Reply

*