Ewch yn Wyllt

Ewch yn Wyllt

robinhoodCelf wyllt, adar y coed, a gwehyddu, yw rhai o nodweddion gweithgareddau’r gwanwyn  yng Ngardd Fotaneg Gendlaethol Cymru yn ystod hanner tymor. “Ry’n ni’n mynd i ddangos i’n hymwelwyr sut i edrych am, a gwneud defnydd o wrthrychau naturiol ysbrydoledig”, meddai’r trefnydd, Bruce Langridge.  “Mae coetiroedd, gwrychoedd, ac ymylon caeau, yn drysorfeydd sy’n llawn brigau, mwd a changhennau y gellir eu llunio’n weithiau celf defnyddiol a/neu brydfeth.” Ychwanegodd Bruce:  “Ry’n ni’n credu mai gwneud ffyn gerdded i blant fydd y gweithgaredd mwyaf poblogaidd yn yr wythnos.” Caiff ymwelwyr hefyd y cyfle i wneud bomiau hadau, a’u gerddi gwanwyn eu hunain mewn hambwrdd. Mae’r sbri hanner tymor yn dechrau ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 22, ac yn parhau tan Ddydd Gwener, Chwefror 28 – ac mae mynediad AM DDIM i rai o dan 16 oed! Meddai Bruce eto: “Gobeithio y byddwn ni’n cynnal yr holl weithgareddau yn yr awyr agored, ond, os nad yw’r tywydd yn ffafriol, bydd digon o leoliadau dan do gennym i’w defnyddio, felly bydd hi’n hwyl a sbri beth bynnag fo’r tywydd.” Bydd y canlynol hefyd yn digwydd yn ystod hanner tymor: * Dydd Sul Cyfnewid Hadau; dewch â’ch hadau i’w cyfnewid gyda selogion eraill.  Dydd Sul, Chwefror 23  * Diwrnod o Hwyl i’r Teulu, a drefnir yn arbennig gan Fenter Cwm Gwendraeth, ar Ddydd Mercher, Chwefror 26.  * Dôl Glytwaith – sesiwn wnïo, Dydd Iau, Chwefror 27 Am fwy o wybodaeth am ein gweithgareddau hanner tymor a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.