Diwrnod da, cymydog

Diwrnod da, cymydog

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi datgan Dydd Gwener Medi 6 yn “Ddiwrnod Cwrdd â’ch Cymdogion”, sy’n golygu mynediad am ddim i unrhyw un sy’n medru profi eu bod yn byw mewn ardal côd post SA14 a SA15.

Mae’r fenter arbennig côd post yn cynnwys sgyrsiau allweddol gan staff yr Ardd, teithiau tu ôl i’r llenni ac adloniant.

Dywedodd Pennaeth Marchnata, David Hardy: “Fe gynhalion ni ddiwrnod SA32 y llynedd ac roedd yn llwyddiant mawr. Yn gwbl briodol, dywedodd nifer o bobl sy’n byw ger yr Ardd ond mewn gwahanol côd post ‘Beth amdanom ni?’ ac felly dyna sut trefnwyd diwrnod SA14/15.

Ychwanegodd Mr Hardy: “Y syniad yw cysylltu â phobl sy’n byw yn agos i’r Ardd a’u cynnwys yn ein holl cynlluniau. Rydym wedi trefnu amserlen hir o sgyrsiau, teithiau a gweithgareddau eraill – gan gynnwys rhai sydd ddim ar gael i ymwelwyr cyffredinol.”

Rhai uchafbwyntiau “Diwrnod SA14/15” yw taith ‘O dan y Tŷ Gwydr Mawr’; a sesiwn ‘Cyfarfod â’r Cyfarwyddwr’, chwilota yn y pwll, ‘Taith yn y Med’ a ‘Thaith y Bwganod’. I hawlio eich mynediad am ddim, dewch â’ch bil treth a math arall o brawf hunaniaeth ar wahân (llun yn ddelfrydol).

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh. Am fwy o wybodaeth, ebostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

Comments are closed.