Pren-campwyr

Pren-campwyr

Bydd gwneuthurwyr teganau, turnwyr a cherfwyr llwyau caru yn llenwi’r Tŷ Gwydr Mawr a’r Babell Fawr am benwythnos ar gyfer arddangosfeydd a dangosiadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Sir Gaerfyrddin.

Cynhelir Penwythnos Crefft Pren yr Ardd ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ionawr 19 a 20 – ac mae’r tâl mynediad i oedolion yn £2 yn unig ac yn rhad ac am ddim i blant.

Mae’r trefnydd (a’r arddangoswr), Les Bryan, yn dweud y bydd llawer o bethau yno i ymddiddori ymwelwyr: “Bydd hi’n braf cael gweld rhai o brif gerfwyr y DG yn gweithio.  Roedd y penwythnos crefft pren y llynedd yn boblogaidd tu hwnt, ac ry’n disgwyl y digwyddiad eleni i fod hyd yn oed yn fwy poblogaidd.   Efallai yr hoffai deuluoedd wybod y bydd yr artist byrograffeg rhyngwladol, Bob Neill, yn arddangos ac yn rhedeg gweithdai i blant eleni”.

Yng nghyd-destun stondinau masnachol, bydd Robert Sorby, ‘Trend’  a ‘Turners’ Retreat’ yn gwerthu eu nwyddau, a byddan nhw hefyd wrth law i arddangos eu hoffer ac i ateb unrhyw gwestiwn gan yr ymwelwyr.

Bydd arddangosiadau eraill y penwythnos yn cynnwys:  Anthony Iles (sgyrsiau ar roi awch ar offer); Hamilton Baverstock (arbenigwr ar dorri defnydd, llafnau cylchlifiau, ac ati); Simon Hope (arddangos turnio a chynllunio offer);  Mark Raby (arddangosiadau o liwio a chynllunio coed); Les Bryan (arddangosiadau turnio); Bob Neill (bydd yr artist byrograffeg rhyngwladol hwn yn arddangos ei waith ac yn rhedeg gweithdai i blant); a Chymdeithas y Cerfwyr Coed Prydeinig, ynghyd â chlybiau turnio Sir Gaerfyrddin a Morgannwg.

Mae’r uchafbwyntiau eraill yn cynnwys: Lisa Raby, artist byrograffeg; Pren Isca – yn rhoi sgyrsiau ar brennau a’u defnydd; a Martin Pigeon (masnachwr pren).

Am ragor o wybodaeth am hyn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.