Pasg Hapus

Mae hud a lledrith anifeiliaid, cerddoriaeth, dawns a theatr bypedau, yn rhannu’r un rhaglen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y Pasg eleni.
 
Mae’r mirgathod yn ôl, ac mae’r Cwac Pac hefyd yn dychwelyd, fel y mae tîm arddangos Adar Ysglyfaethus y Mynydd Du, i ddifyrru ymwelwyr y gwyliau yng ngardd orau Cymru.
 
Bydd Theatr Byd Bychan, Aberteifi, yn cyflwyno’i sioe byped ryfeddol Chwedlau o’r Taiga, a bydd dawnswyr o Dipyn o Bopeth yn arddangos dawnsiau traddodiadol Gymreig.
 
Bydd Clwb Cerbydau Dyfed yn helpu dathlu Llun y Pasg trwy gynnal Gorymdaith Foned y Pasg mewn cerbydau a thrapiau wedi’u tynnu gan geffylau.
 
Mae David Hardy yn Bennaeth ar Ddigwyddiadau yn yr Ardd.  Meddai: “Mae gennym raglen sy’n tynnu dŵr o ddannedd dros benwythnos Gŵyl y Banc a thrwy gydol gwyliau’r Pasg.  Byddwn ni hefyd yn rhoi tro ar ein cynnig a elwir yn ‘Archwilwyr yr Ardd’, pan y gall ein hymwelwyr ifainc godi eu gwarbaciau, dewis o amrywiaeth o weithgareddau, a bwrw ymaith i fwynhau eu hunain yn yr Ardd.”
 
Ychwanegodd;  “Byddwn ni’n brysur iawn wrth i’r tymor ddechrau gyda phriodas, arddangosiadau turnio pren, a sioe wych yn yr Oriel sy’n dwyn y teitl New Sylva – sy’n dathlu llyfr newydd pwysig ar goed a choedwigaeth ar gyfer y 21fed ganrif, a’n Penwythnos Cerdded y Coetir gyntaf.”
 
Mae Penwythnos Cerdded y Coetir yn digwydd ar Ebrill 26-27, ac yn cynnwys dwy daith gerdded dywysedig gan arbenigwyr yng nghoed Pont Felin Gât, gan edrych ar fywyd gwyllt ac amrywiaeth o flodau gwylltion, fel blodau’r gwynt, clychau’r gog, a llygadlysiau.  Os ewch chi i’r coed ar y penwythnos hwnnw, ry’ch chi’n siwr o gael hwyl i’r teulu cyfan.
 
Am fanylion llawn am ddigwyddiadau’r Pasg yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk
 
Mae’r Ardd ar argor o 10yb tan 6yh gyda digon o barcio am ddim

4 Responses to “Pasg Hapus”

 1. Lowri Jones says:

  Hi,
  Could you send me a full listing of what’s on over the Easter bank holiday as I’m unable to access this information on the website?
  Many thanks
  Lowri Jones

 2. David Hardy says:

  We have activities, daily, through the Easter hols, and these are quite a lot about trees. Today (Monday) for instance, it’s all about family fun activities (AND for the next week): You can Make a May Whistle and a walking stick; try our Tree Identification Challenge; get to grips with Quills and Ink. 12noon-4pm. What larks!

  Next week will be Teddy Bears’ Picnics, Den-Building, Tiny tea parties, wonderful weaving, Easter nests, butterflies and stars. Good Friday itself sees the return of Jugglestruck, the marvellous Folly Farm magician; the world-famous Quack Pack and Llanarthne Dancers. There’s more of the same on Saturday while Sunday features Falconry displays, Fiddlebox and a Tractor Safari. The Falcons are back on Monday along with the Dyfed Carriage Club and their annual Easter bonnet parade.

  There’s also magical shadow puppet theatre on the 26th and 27th and that’s our first ever Woodland Walk Weekend, too.

  How’s that sound, Lowri?

  If you want more, just ask

  Pasg hapus

 3. steven harvey says:

  Are there any display sunday morning as we have a young child who sleeps in aft

 4. David Hardy says:

  Family activities are from 12noon until 4pm. The first Black Mountains Falconry flying display is 12noon, too. The next one is 2pm. There’s a magical mystery tour leaflet you can pick up on your way in – that’s available any time. Mwynhewch!