Diddordebau Difyr yn yr Ardd

Diddordebau Difyr yn yr Ardd

Bydd hobïau a chrefftwaith o bob math yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Fai 25-27.   Bydd yno rywbeth i bob aelod o’r teulu – gydag arddangosiadau o dai doliau gan Gymdeithas Tai Doliau Gorllewin Morgannwg, gemwaith hyfryd ac arddangosiadau gan Maggie C Jones, cymdeithas ffotograffyddiaeth Dinefwr, Cymdeithas Brydeinig y Cerfwyr Pren, clytwaith, cwiltio, gwneud les, a mwy.

 Meddai’r trefnydd, Les Bryan: “Mae’n argoeli bod yn ddigwyddiad enfawr ar benwythnos Gŵyl y Banc.   Mae’r Penwythnos Hobïau wedi bod yn llwyddiant digamsyniol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r Ardd yn lleoliad delfrydol iddo.  Ry’n ni’n gyffrous iawn, ac yn ffyddiog y bydd ymwelwyr yn codi rhai syniadau ar gyfer hobi newydd.”

Bydd digon i ymddiddori ymwelwyr ar draws yr Ardd, yn Nhŷ Principality ac yn y Tŷ Gwydr Mawr ysblennydd.  I’r rhai sy’n ffoli ar fywyd awyr agored, mae cyfle i weld yr Ardd ar ei godidocaf, ynghyd â chanŵau ar gadwyn hyfryd o lynnoedd yr Ardd.   Bydd tîm Merched Pysgota-â-Phlu Cymru yn yr Ardd am y tro cyntaf hefyd, yn barod i roi cyngor.

Bydd sgyrsiau Cymdeithas Seryddol Abertawe yn cael eu cynnal ar Ddydd Sadwrn, Mai 25.   Bydd Jugglestruck hudol yn diddanu’r plant ar Ddydd Sul a Dydd Llun, a’r Quack Pack rhyfeddol yn diddanu pawb o bob oedran ar Ddydd Llun.   Bydd Fiddlebox yn darparu cerddoriaeth trwy gydol y penwythnos, a Chôr Wirrall yn perfformio am 1yp ar Ddydd Llun.

Cynhelir y Penwythnos Hobïau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Fai 25, 26, 27, o 10yb i 6yh bob diwrnod.  Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gardenofwales.org.uk, galwch 01558 667149, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

 

Comments are closed.