Dathlu’r Delyn

Dathlu’r Delyn

Cynhelir dau ddiwrnod o dalu teyrnged i’r delyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Gorffennaf 27 a 28.

Bydd y penwythnos o ddathlu offeryn cenedlaethol Cymru yn cynnwys sgyrsiau, datganiadau, a sesiynau o roi cynnig arni i bobl o bob gallu ac oedran.

Meddai’r trefnydd a’r delynores, Shelley Fairplay:  “Bydd y penwythnos yn cynnig cyfle arbennig i bobl nad ydyn nhw wedi canu’r delyn o’r blaen, i roi tro arni.  Bydd gweithdy yno fydd yn cynnwys dangos telynau pedal, celtaidd a chôl, ac wedyn sesiwn i roi cyfle ichi ganu telyn gôl 17-tant.”

Cynhelir chwe gweithdy i gyd, nifer o ddatganiadau gan Shelley, darlith ar y delyn a’i hanes ynghyd â’i harddangos, yn ogystal â llwybr darganfod arbennig i bobl ifanc chwilota am wybodaeth am yr offeryn, a chystadleuaeth tynnu llun ohoni.

Bydd Shelley hefyd yn lansio ei CD newydd sbon yn dwyn y teitl ‘The Cherished Harp’, fydd ar werth  yn ystod y digwyddiad.    Bydd hefyd cyfle i ennill telyn gôl 17-tant, gwobr yn y gystadleuaeth sy’n ymddangos ar dudalen Facebook y delynores.

Meddai trefnydd y digwyddiad, David Hardy;   “Mae Shelley yn berfformwraig reolaidd yn yr Ardd, a bydd ei gweld a’i chlywed yn donig.  Bydd hi’n canu’r delyn mewn nifer o arddulliau a ffurfiau, yn amrywio o’r clasurol i’r sioeau, ffilmiau, jas a chanu pop.”

Ychwanegodd:   “Mae hi wedi rhoi at ei gilydd ddigwyddiad dau diwrnod penigamp, a gobeithiwn ei gynnwys yn rheolaidd yng nghalendr ddigwyddiadau’r Ardd.”

Bydd dau weithdy 45 munud, ac un sesiwn 15 munud i blant (rhwng 2 a 6 oed) roi cynnig ar yr offeryn, y diwrnod.  Dylai unrhyw un sydd eisiau llogi lle ar unrhyw weithdy alw 01558 667149.  Cost lle ar weithdy yw £2 yn unig, ond bydd llogi lle yn cynnwys tâl mynediad.   Mae uchafswm o 30 lle ym mhob gweithdy.

Mae’r sesiynau 15 munud i blant yn rhad ac am ddim, ond bydd llogi lle yn cynnwys tâl mynediad.

Y tâl mynediad arferol i’r Ardd yw £8.50 i oedolion (£7 consesiynau), £4.50 i blant gyda thocyn teuluol (i 2 oedolyn ac hyd at 4 o blant) sy’n costio £21.

 

Comments are closed.