Diwrnod Dawns Rhyngwladol

Diwrnod Dawns Rhyngwladol

Bydd dawnswyr o Rwsia ac Iwerddon yn ymuno â thimoedd o bob cwr o Gymru a thu hwnt i ddod at ei gilydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am ddiwrnod o ddawns ddydd Sadwrn, Gorffennaf 13.

Bydd cam cyntaf y diwrnod lliwgar o ddawns rhyngwladol yn cael ei gymryd am 10.30 y bore pan fydd yr holl gyfranwyr yn ffurfio Gorymdaith Fawr o fynedfa’r Ardd i fyny’r Rhodfa. Ac yna, bydd y dawnsio yn dechrau.

“Bydd niferoedd o ddawnswyr yn perfformio arddulliau gwahanol o ddawns mewn nifer o leoliadau gwahanol o amgylch yr Ardd – bydd yn achlysur hyfryd a lliwgar iawn” meddai’r Trefnydd, Bobbie Evans.

Am wybodaeth bellach am newyddion a digwyddiadau’r Ardd, bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

* Bydd y grwpiau sy’n cymryd rhan yn cynnwys: Skylark ac Artforge, o Karelia, Rwsia; Siobhan & Ffrindiau, Iwerddon; ynghyd â grwpiau o Aberaeron, Aberystwyth, Penyfai, Penybont, Talog, Tawerin, Llangadfan a Llanarthne.

 

 

Comments are closed.