Y jetsetwraig Amy yn dychwelyd i’r Ŵyl

Y jetsetwraig Amy yn dychwelyd i’r Ŵyl

Mae hi wedi cyfansoddi caneuon poblogaidd gydag Ed Sheeran, a chyd-gyfansoddi eleni gyda neb llai na’r ‘Spice Girl’, Geri Halliwell – ond mae Amy Wadge wedi gwneud lle yn ei hamserlen i berfformio ei chaneuon crefftus yn yr Ŵyl Fenywod Celtaidd.

Ar ôl llwyddo’n syfrdanol yn ei set o flaen pabell lawn yn yr Ŵyl y llynedd, Amy, y gantores-gyfansoddwraig o Gaerdydd,  yw seren y rhestr o berfformwyr yn y digwyddiad dau-ddiwrnod ar Ŵyl y Banc eleni, a gynhelir yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Awst 25 a Dydd Llun, Awst 26.

Mae’r perfformwyr eraill yn cynnwys llais anhygoel HORSE o’r Alban; sensitifrwydd Grainne Hunt o’r Iwerddon; ac o Gymru, Lorraine King, Anne Lister, Lowri Evans, Stephanie Finnegan, Sarah Passmore, Jemma Krysa, Danielle Lewis, a llawer mwy.

Trefnwyd yr Ŵyl gan y gyfarwyddwraig creadigol ar ei liwt ei hun, a’r gantores-gyfansoddwraig arobryn, Cheryl Beer, ac mae’r Ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth, dawnsio, dweud stori, comedi – a doniau creadigol eraill fel canu’r delyn, celf a gwau.

Meddai Cheryl:  “Ry’n ni ddim yn unig yn arddangos y gorau i gyd o’n cerddorwragedd Celtaidd arobryn ac addawol, ry’n ni hefyd yn cyflwyno’r gomediwraig Sarah Bridgeman, a ymddangosodd yn rownd gyn-derfynol Gwobrwyon Comedi Clwb Glee eleni.  Ynghyd â pherfformio ei set ddoniol iawn, mae Sarah wedi ysgrifennu monolog gomedi arbennig, fydd yn cael ei lansio yn yr Ŵyl gan y cyflwynydd Radio Tircoed a’r actores ar y teledu, Alison Lenihan.  Ac i barhau â’r chwerthin, mae Lorraine King wedi trefnu bod ei ‘hunan arall’, Polly Pardon, yn dod â blas Canu Gwlad Cymreig i’r Ŵyl.”

 

Ychwanegodd Chweryl:  “Ry’n ni hefyd yn gyffrous iawn fod Bardd Mewn Preswyl yr Ardd, Mab Jones, yn rhan o dîm dawnus o feirdd llafar a storïwyr trwy gydol yr Ŵyl ddau-ddiwrnod.  Hefyd, ry’n ni’n croesawu’r ddawnswraig Kalari Indiaidd, Lucy May Constantini, fydd yn perfformio ei dawns unigol, Rituals of Faith & Imagination, ynghyd â Dawnsio Bola gan y prosiect Give Me Wings, a gyllidir gan Gofal Celf.   Bydd rhai sesiynau tawel creadigol yng nghefn y babell gerdd – gan gynnwys Rhythmau Gwau fydd wrthi’n gwau gyda Gwirfoddolwyr Cymunedol Shelbyart yn gwneud blancedi ar gyfer y Prosiect Mamau Ifanc yn Ne Cymru.  Ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu chwarae offeryn, bydd Clarsach yn dysgu pobl i ganu’r delyn yn yr Oriel.”

“Yn ychwanegol, bydd Menwyod Gwlanog Cymru yn arddangos y gosodiad cyntaf o ‘fom edau’ i ddod i’r Ardd, a bydd Sam Collins yn gwahodd pobl i wnïo clogyn Blodeuwedd, ac Inkie Pocious yn lliwio i fewn gyda phlant.”

Cynhelir yr Ŵyl o 1yp hyd at 6yh ar Ddydd Sul, Awst 25 a Dydd Llun, Awst 26, ac ry’n ni’n gwarantu y bydd hi’n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ar agor o 10yb hyd at 6yh (mynediad olaf 5yp).  Am ragor o wybodaeth, galwch 01558 667149, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.