Gweuwyr yn apelio am wlân

Gweuwyr yn apelio am wlân

Mae trefnwyr yr Ŵyl Geltaidd Gerddorol i Fenywod ym mis Awst yn gobeithio am roddion oddiwrth gymunedau cyd-dynnu Sir Gaerfyrddin.

Maen nhw angen gwlân ar gyfer eu gweithdai Rhythmau Gwau sy’n cael eu cynnal yn ystod y digwyddiad, sy’n cymryd lle yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul a Dydd Llun, Awst 25 a 26.

Mae man casglu ar gyfer gwlân, nodwyddau, edau a bachau crosio yn siop fwyd iach Aardvark, yn Heol Awst, Caerfyrddin.   Meddai sylfaenydd a chyfarwyddwraig creadigol yr Ŵyl Geltaidd i Fenywod, Cheryl Beer:  “Y bwriad yw cynnal sesiynau tawel, creadigol yng nghefn y babell gerdd, a chan nad oes gennym gyllid, meddyliem y byddem yn apelio am wlân.   Byddwn yn gwau blancedi ar gyfer Prosiect Mamau Ifanc De Cymru.”

Mae Petra Wood o Gaerfyrddin yng ngofal y casglu: “Ry’n ni’n gobeithio derbyn nifer fawr o roddion, gan fod yr achos yn un da.  Gobeithiwn hefyd y bydd y rhai sydd ddim yn gwau yn ymuno â ni, a chael eu dysgu i wau.”

Mae Petra wedi bod yn gwau ac yn crosio ers iddi fod yn ferch ifanc yn ei chartref yn yr Almaen.  Meddai:  “Rwy’n dal i wau nawr, ac wedi bod yn aelod o gylchoedd gwau lleol.  Mae rhywbeth dwfn, maethlon a sylfaenol mewn grŵp o fenywod yn dod at ei gilydd, a bod yn greadigol yn y ffordd hwn; rhywbeth ry’n ni, fel menywod, wedi’i wneud ers cyn cof.”

Gyda digon o roddion, mae’r gweuwyr yn gobeithio hefyd dringo’r coed a’u haddurno ag edau – cymysgedd o wau graffiti a gosodiadau celf.

Mae’r Ŵyl Geltaidd i Fenywod yn ddigwyddiad cerddorol dau ddiwrnod yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul a Dydd Llun, Awst 25 a 26.  Mae’r digwyddiad eleni yn cynnwys perfformiad gan y gantores-gyfansoddwraig, Amy Wadge, a nifer o artistiaid benywaidd eraill.

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ar agor yn ddyddiol rhwng 10yb a 6yh.   Am fwy o wybodaeth am Ardd Fotaneg Genedlaethol

One Response to “Gweuwyr yn apelio am wlân”

  1. anne beyer says:

    Will bring wool and needles on one of the days and join in. Am a member at the Garden.