Arweinydd y Pac

Arweinydd y Pac

Bydd y byd-enwog Cwac Pac (Quack Pack) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Awst 24 a Dydd LLun, Awst 26.

Dewch i weld y bugail medrus, Meirion Owen, yn manwfro ei hwyaid Indiaidd Rhedegog gyda help ei gi defaid – ac ymunwch yn yr hwyl.

Ganwyd Meirion, seren deledu One Man and His Dog, ar hen ystad Middleton, sef lleoliad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac felly mae ganddo berthynas arbennig â’r lle hyfryd.  Mae ei frwdfrydedd yn heintus wrth iddo ddiddanu pobl o bob oedran trwy gyfarwyddo ei gi i yrru’r hwyaid dros, o amgylch, a thrwy amrywiaeth o rwystrau, gyda chymorth chwiban a gwaedd o ‘cym bei’.

Mae perfformiadau y cwac pac yn rhad ac am ddim i holl ymwelwyr yr Ardd.  Mae’r arddangosiadau am 12 canol dydd, 1yp, 2yp, 3yp.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb hyd at 6yh bob diwrnod.  Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149.

 

 

Nodyn i’r Golygydd:

*Mae Meirion yn drafodwr ci defaid, beirniad a threfnydd treialon medrus dros ben ac uchel iawn ei barch.   Dechreuodd yn y byd treialon cŵn defaid yn 9 mlwydd oed, ac ers hynny mae e wedi ennill nifer o dreialon, gan gynnwys Pencampwriaeth Cenedlaethol Cŵn Defaid Cymru.  Roedd e hefyd yn Gapten ar Dîm Cymru yn y Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol.

 

*Cynlluniwyd yr arddangosiadau hyn o yrru hwyaid er mwyn dangos doniau arbennig cŵn defaid y Goror, a’r cyfathrebu rhwng y trafodwyr a’u cŵn.  Mae ei arddangosiadau yn wybodus, yn addysgiadol ac yn ddifyr dros ben.  Maen nhw hefyd yn rhyngweithiol, ac yn caniatáu i oedolion a plant droi eu llaw at y grefft.   Mae Meirion yn darparu ei sylwebaeth ddoniol ei hun, wrth iddo ddefnyddio amrywiaeth o orchmynion er mwyn gyrru ei gŵn a’r hwyaid Indiaidd Rhedegog ufudd (anufudd ambell waith!) o amgylch cwrs sy’n cynnwys twnelau, sglefriadau a chorlannau.

Comments are closed.