Ymgolli mewn tirwedd

Ymgolli mewn tirwedd

Mae celf cyfareddol i’w gweld yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y gaeaf hwn.

O dan y teitl, ‘Tri Arlunydd: Tirwedd Heddiw’, mae’r arddangosfa newydd hon yn Oriel yr Ardd yn cynnwys gwaith Karen Pearce, Gareth Hugh Davies a Nigel Wood.

Gyda’i gilydd maen nhw’n cynnig sioe ddisglair a chofiadwy – tirweddau y gallwch ymgolli’n go iawn ynddynt.

Mae Karen Pearce wedi byw yn Aberystwyth er y chwedegau ac fe’i hyfforddwyd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth.   Meddai: “Mae diddordeb gennyf yn sut yr ystyrir tirwedd, a sut y mae pob un ohonom yn dod â’n profiad ein hunain i’n hymdeimlad o le”.

Mae Gareth Hugh Davies, sy’n byw yn Llandybie, Sir Gaerfyrddin, nid nepell o’i fan enedigol yn Llanelli, hefyd yn archwilio ei brofiad ei hun o dirwedd:   “Rwy’n ymddiddori yn y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy’n gyfarwydd inni yn ein hamgylchedd, â’r gallu sydd yn yr amgylchedd hwnnw i’n haflonyddu a dod wyneb yn wyneb â ni”.

Mae peintiadau Nigel Wood â dwysedd tawel a phrydferthwch swrrealaidd yn perthyn iddynt sy’n cyfateb i’r tir gweunydd agored, gwyllt ger ei gartref yng Ngorllewin Cymru.

Meddai Judith Rees, sy’n curadu’r arddangosfa;  “Mae’r gwaith a arddangosir yma yn rymus dros ben.  Mae eu triniaeth o elfennau golau a thywyll y tirwedd yn gyfareddol, ac mae’r effaith yn ei chyfanrwydd yn hudolus – dyma dirweddau i ymgolli’n go iawn ynddynt”.

Mae ‘Tri Arlunydd: Tirwedd Heddiw’ yn Oriel yr Ardd o Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 1af hyd at Ddydd Sul, Mawrth 11eg.

Mae Oriel yr Ardd ar agor o 10.00yb tan 4.30yp.   Am ragor o wybodaeth am newyddion a digwyddiadau o’r Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Leave a Reply

*