Lowri Evans in concert

Lowri Evans in concert

“A major talent in any language” is how best to bill poly-lingual West Wales songstress Lowri Evans, who is performing at the National Botanic Garden of Wales on Saturday July 12th. She will be showcasing her brand new Welsh-language single ‘Gadael y Gorffennol’ as well as tracks from her latest long-player ‘Corner of My Eye’. Described by no-less-a-judge than ‘whispering’ Bob Harris as a “wonderful singer songwriter”, Pembrokeshire-born Lowri’s striking voice is distinctive and powerful, and capable of a wide emotional range. Her songs draw on a broad palette that includes folk, country, Americana and blues, all beautifully knitted together through her innate musicality. Lowri will be performing from 2pm in the Great Glasshouse. For more information about this and other Garden events, email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149. To find out more about Lowri and her music, visit www.lowrievansofficial.co.uk   Cyngerdd Lowri Evans ‘Dawn arbennig mewn unrhyw iaith’ yw’r ffordd orau o ddisgrifio’r gantores aml-ieithog o orllewin Cymru, Lowri Evans, sy’n perfformio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 12. Bydd hi’n canu ei sengl Gymraeg newydd sbon, ‘Gadael y Gorffennol’, ynghyd â thraciau o’i record hir ddiweddaraf Corner of My Eye. Fe’i disgrifiwyd hi gan neb llai na’r ‘sibrydwr’ Bob Harris yn ‘gantores gyfansoddwraig ryfeddol’.   Mae llais trawiadol Lowri yn un nodedig a chryf, ac yn gallu cyfleu amrywiaeth eang o emosiynau. Mae ei doniau yn cynnwys canu gwerin, canu gwlad, Americanaidd a chanu’r felan, wedi’u clymu i gyd at ei gilydd gan gerddgarwch greddfol. Bydd hi’n perfformio o 2yp yn y Tŷ Gwydr Mawr. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn ac eraill yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149. Er mwyn darganfod mwy am Lowri â’i cherddoriaeth, ewch i www.lowrievansofficial.co/uk/

Comments are closed.