Tocyn nôl i’r Ardd

Tocyn nôl i’r Ardd

Mae ‘tocyn dychwelyd’ arbennig sy’n caniatau mynediad yn rhad ac am ddim am wythnos ar gael eto yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – ac eleni bydd e ar gael drwy’r haf.

Bydd unrhyw berson sy’n prynu tocyn i’r Ardd rhwng nawr (Mawrth 22) a diwedd mis Medi yn cael dychwelyd Yn Rhad Ac Am Ddim am saith niwrnod ar ôl yr ymweliad cyntaf – a chynifer o weithiau y byddan nhw eisiau!

Dywedodd Bennaeth Marchnata, David Hardy: “Roeddwn wedi cynnig y tocyn dychwelyd hwn ym mis Awst y llynedd ar ôl derbyn cryn dipyn o adborth gan ymwelwyr am sut na lwyddon nhw i weld yr holl wahanol rannau o’r Ardd yr oedden nhw eisiau ymweld â nhw yn ystod eu hymweliad.”

“Ry’n ni’n hoffi dweud wrth ein hymwelwyr ‘Nid yw diwrnod yn ddigon i weld y cyfan’, ond yn aml iawn, ymwelwyr o du allan i’r ardal nad ydyn nhw’n gyfarwydd â’r Ardd sydd ar eu colled. Mae hyn yn ffordd dda felly o sicrhau bod yna gyfle iddyn nhw ddychwelyd a gweld rhagor os ydyn nhw’n dymuno – yn rhad ac am ddim.”

Dyw’r cynnig ddim ar gael yn unig i ymwelwyr; mae’r ‘tocyn dychwelyd’ ar gael i bawb: “Mae cymaint yn digwydd yma dros y Pasg, y gwanwyn a’r haf, ry’n ni’n siwr y bydd y bobl leol eisiau cymryd mantais o’r cynnig hwn hefyd.”

Mae’r Ardd yn ymestyn bron 600 erw wrth gynnwys Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las a chwm coediog hudol Pont Felin Gât, at galon yr atyniad. Mae llawer i’w weld hefyd, gan gynnwys y delweddau rhyfeddol sydd i’w gweld yn arddangosfa’r Gystadleuaeth Ryngwladol Ffotograffwyr Gardd sydd i’w gweld yn yr Oriel a’r Bwyty, ac hefyd yr arddangosfa wych ar ffwng ‘O Deyrnas Arall’ yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Ar gyfer yr haf, mae yna raglen lawn o weithgareddau hwyliog i’r teulu gan gynnwys theatr awyr agored, penwythnosau crefft a bwyd, hebogyddiaeth a mir-gathod.

Yn sicr, mae’n synnwyr cyffredin rhoi digon o amser ichi eich hunan i fwynhau’r Ardd a’i holl atyniadau yn eu cyfanrwydd.

Bydd y cynllun ‘Tocyn Dychwelyd’ yn gymwys i bob tocyn mynediad pris llawn sy’n cael ei brynu rhwng Mawrth 20fed a Medi 30fed, 2013.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu ewch i www.gardenofwales.org.uk

Comments are closed.