Meddyginiaethau ym Mai 2013 – Gŵyl Blanhigion ac Iechyd

Meddyginiaethau ym Mai 2013 – Gŵyl Blanhigion ac Iechyd

Mae planhigion wedi cael eu defnyddio am filoedd o flynyddoedd i drin salwch.

Ond pa mor ddefnyddiol ydyn nhw yn y 21ain ganrif? Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn eich helpu chi i benderfynu.

I’ch helpu chi i wneud hyn, ryn ni’n cynnal cyfres o sgyrsiau, cyrsiau, arddangosfeydd a gweithgareddau hwyl a sbri trwy gydol Mai 2013.

Maen nhw i gyd AM DDIM gyda thâl mynediad ac eithrio lle y nodir yn wahanol.

Dyma rai o’r prif ddigwyddiadau:

 • ‘Diwrnod Gwenwynau’ – dysgwch am y defnydd a wnaed o blanhigion gwenwynig yn hanesyddol, a’r chwedlau a’r hyd sy’n gysylltiedig â nhw
 • ‘Diwrnod Cwrdd â’r Apothecarïaid’ – bydd Yr Athro Terry Turner, cynllunydd Neuadd yr Apothecari yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, wrth law i drafod y casgliad fferyllol Fictoraidd gwych.
 • ‘Diwrnod Mêl’ – defnyddiau iachäwr mawr natur, o’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol.
 • Helfa Drysor Morladron, Pupur a’r Pla – bydd Theatr Close Encounters yn eich helpu i ddysgu sut le oedd yr Ardd yn y 17eg ganrif.
 • Cyfrinachau Perlysiau a Thyfu Perlysiau – gydag Andy Cook o blanhigfa Rhoshill.

Ynghyd â rhaglen lawn Cam Allweddol 2 i ysgolion a chyrsiau dysgu gydol oes, fel Perlysiau yn y Perthi a Perlysiau i Ddechreuwyr.

Am fwy o fanylion neu archebu’r daflen Medyginiaethau ym Mai 2013, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149

3 Responses to “Meddyginiaethau ym Mai 2013 – Gŵyl Blanhigion ac Iechyd”

 1. Angela Middleton says:

  Please send a Medicines in May brochure – email or post?

 2. Gillian Emms says:

  Your website does not say what dates the talks are for the Medicines in May?

 3. Bruce says:

  Thanks for asking Gillian.
  Every Wednesday at 1pm in May, we have a 10 minute talk about a medicinal plant. In addition, we have a talk by Natasha De Vere on honey research on Wednesday 22nd May at 2pm, and by Andy Cook on growing herbs on Wednesday 29th May at 2pm. There’s lots of other activities – go our Events page to see the full programme.