Dewch i gwrdd â mîr-gath – yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Ebrill 6-7

Dewch i gwrdd â mîr-gath – yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Ebrill 6-7

Mae’r mîr-gathod yn ôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru dros wyliau’r Pasg.

Mae’r sioe anifeiliaid ecsotig hwn – gan Tropical Inc. – yn dychwelyd i’r atyniad hwn yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ebrill 6-7.

Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer y ddau ddiwrnod o sioeau, ac argymhellir ymwelwyr i logi lle ymlaen llaw er mwyn sicrhau dogn arall o hud yr anifeiliaid hyn.

Meddai David Hardy, trefnydd digwyddiadau yn yr Ardd: “Dydw i ddim yn credu ein bod ni wedi derbyn adborth mor gadarnhaol am ddigwyddiad yn yr Ardd erioed o’r blaen.  Roedd cyffro’r plant yn wledd i’r llygad – gallen nhw ddim fod wedi cael profiad mwy hudol a swyngyfareddol.”

“Mae Tropical Inc. hefyd yn cyfleu neges bwysig”, ychwanegodd Mr Hardy, “mae’r neges yn canolbwyntio ar sut ry’n ni’n delio â’r anifeiliaid hyfryd hyn a’u cynefinoedd naturiol.   Mae hyn yn cydfynd â chenhadaeth yr Ardd, sef:  Cadwraeth, Addysg, Ysbrydoliaeth.”

Mae’r sioeau’n dechrau am 11yb ar y ddau ddiwrnod, ac mae tâl ychwanegol o £2 i weld y sioe.  Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, galwch 01558 667149.

Comments are closed.