Her Myrddin y Mynydd Du

Her Myrddin y Mynydd Du

Mae beicwyr ar draws y DG yn ymgyfrwyo ar gyfer heidio i Sir Gâr ar gyfer y chweched Reid Myrddin flynyddol.

Mae’r gamp hon, sydd wedi’i hen ymsefydlu erbyn hyn, yn dechrau a diweddu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru  ar Ddydd Sul, Mehefin 30, ac mae ganddi bedwar o bellteroedd; Myrddin, 105 milltir; Emlyn, 85 milltir; Cothi, 70 milltir; a Derwydd, 50 milltir.   Mae’r pedwar pellter yn ymgysylltu i roi profiad seiclo bythgofiadwy i bawb.

Mae’r reidiau Myrddin a Chothi yn eich tywys dros y Mynydd Du gydag uchafbwynt o 1,681 troedfedd, a disgynfeydd yn yr arddull alpaidd i Langadog, gyda bachdroeon hir ysgubol.

Fe’i cynhelir yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gyda mynediad hawdd o’r A48, meysydd parcio mawr rhad ac am ddim, cyfleusterau toiledau a newid, caffi boreol, lluniaeth ar ôl y digwyddiad, Sioe Feiciau, cyfeusterau ffisiotherapi, a mynediad am ddim ar gyfer un aelod o’r teulu, a llawer mwy.

Mae’r digwyddiad yn codi arian ar gyfer elusennau lleol sydd â chysylltiad â iechyd:  Ambiwlans Awyr Cymru, Cefnogaeth Macmillan i Gancr, Tŷ Hafan, Uned Gofal Bron Ysbyty’r Tywysog Phillip a Chefnogaeth i Gancr Prostad Gorllewin Cymru.

Amserir y digwyddiad gan ‘Race Timing Solutions’, fydd yn darparu gwasanaeth ryngweithiol, gyda’ch canlyniadau yn cael eu harddangos wrth ichi orffen.  Gallwch ymuno â’r reid drwy’r wefan www.merlinsportive.co.uk

 

Mae’r Ardd ar agor yn ddyddiol rhwng 10yb a 6yh.   Am ragor o wybodaeth am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

 

Comments are closed.