Pennod newydd yn y llwybr stori

Pennod newydd yn y llwybr stori

Mae cerdd, hud a lledrith, barddoniaeth a môr-ladron i gyd i’w gweld a’u clywed ar Lwybr Dweud Stori i Blant yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r digwyddiad penwythnosol hwn – ar Ebrill 13 a 14 – yn cynnwys plant o ddwy ysgol yn Sir Gâr fydd yn troedio’r llwybr ac yn adrodd eu storïau eu hunain.

Mae’r cyfarwyddwraig creadigol, Cheryl Beer, wedi bod wrthi’n ddygn yn gweithio gyda phlant Ysgol Gynradd Bigyn, Llanelli, ac Ysgol Gynradd Tre-Ioan yng Nghaerfyrddin, yn creu llwybr a chynllunio posteri a thaflenni er mwyn hysbysebu’r digwyddiad.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Meddai Cheryl:  “Mae plant wedi’u hysbrydoli erioed gan straeon, felly mae llawer o gyffro a brwdfrydedd y tu ôl i’r prosiect hwn.   Mae gennym nifer o oedolion sy’n storïwyr hefyd, sy’n rhoi o’u hamser yn garedig er mwyn cymryd rhan mewn penwythnos sy’n debyg o fod yn ddigwyddiad arbennig mewn lleoliad ysblennydd.”

Roedd y digwyddiad y llynedd yn llwyddiant mawr gyda phawb, ond, meddai Cheryl, roedd adborth y plant yn dweud yn glir y dylai nhw fod yn storïwyr hefyd ar y llwybr.   Felly bydd pedwar o blant o bob ysgol yn adrodd stori ar y llwybr a luniwyd ganddyn nhw a’u cyd-ddisgyblion.

Ychwanegodd:  “Ry’n ni’n lwcus iawn bod cymaint o bobl dawnus yn cymryd rhan.  Roedd nifer ohonyn nhw yma y llynedd, ond mae sawl person newydd talentog iawn yma eleni.”

Mae’r Llwybr Dweud Stori i Blant yn dechrau am 11yb ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 13.

*Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, galwch 01558 667149,

*Am fwy o wybodaeth am y Llwybr Dweud Stori i Blant, ewch i’r blog yn http://nbgwstorygalleryforchildren.blogspot.co.uk

Comments are closed.