New Model Amy

New Model Amy

Wonderful Amy Wadge is back at the National Botanic Garden of Wales on Saturday May 10.

Friend and collaborator with the likes of Ed Sheeran and everyone’s favourite Spice Girl: Geri Halliwell,  Amy has just released her first solo record in six years. The new EP, entitled ’Recovery’, features five new, original songs written, produced and recorded by the pint-sized poetess.

So, expect to hear some new sounds as well as old favourites when the former Welsh Government cultural ambassador takes to the stage in the Great Glasshouse at 2pm.

* The Garden is open from 10am until 6pm, with last entry at 5pm. Admission to the Garden is £8.50 (concessions £7) for adults and £4.50 for children. For more information about this or other events, call 01558 667149, email info@gardenofwales.org.uk

Ymddiried yn Amy

Mae’r rhyfeddol Amy Wadge yn ôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Mai 10.

Mae hi’n ffrind ac yn gydweithwraig ag Ed Sheeran, a Geri Halliwell, hoff Spice Girl pawb.  Mae hi newydd rhyddhau ei record gyntaf fel unawdydd am chwe mlynedd.   Mae’r EP newydd, sy’n dwyn y teitl Recovery, yn cynnwys pum cân wreiddiol newydd, y cawsant eu hysgrifennu, eu cynhyrchu a’u recordio gan y brydyddes fer, ond mawr ei doniau.

Felly, disgwyliwch glywed rai caneuon newydd ynghyd ag hen ffefrynnau pan ddaw cyn-llysgennad diwylliannol Llywodraeth Cymru i’r llwyfan yn y Tŷ Gwydr Mawr am 2yp ar Fai 10.

*Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh, gyda’r mynediad olaf am 5yp.  Mae’r Tâl Mynediad yn £8.50 (consesiynau £7) i oedolion, a £4.50 i blant.  Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn ac eraill, galwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.