Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell

Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell

Os ichi gael eich ysbrydoli gan Arddangosfa Ryngwladol o Dynnu Lluniau Gardd y Flwyddyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, nawr yw’r amser i ganolbwyntio ar weithdy arbennig sy’n rhedeg law yn llaw â’r arddangosfa.

Mae’r cwrs ‘Tynnu Lluniau Gwell o Blanhigion a Gerddi’ yn cael ei arwain gan sylfaenydd a chyfarwyddwr yr Arddangosfa, Philip Smith, ac mae’n cael ei chynnal yn Oriel yr Ardd ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 27, rhwng 10yb a 4yp.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Meddai Philip:  “Dyma weithdy un-diwrnod a anelwyd at ffotograffwyr o bob gallu, ac ni ddisgwylir unrhyw lefel o arbenigedd.  Dilynir darlith foreol a thrafodaeth gan sesiwn o dynnu lluniau yn y gerddi syfrdanol.   Os yw’r tywydd yn wlyb, cynhelir y sesiwn yn y Tŷ Gwydr Mawr.”

Amcan y diwrnod yw darparu cyngor ymarferol a datgelu triciau er mwyn fod o gymorth ichi wella eich lluniau – ond hefyd rhoi cyfle ichi ofyn cwestiynau ac archwilio eich dull o dynnu lluniau o erddi, meddai Philip.  Rhai o’r pynciau y’u trafodir fydd lensys craff, dyfnder maes, cyfansoddiad, prosesu digidol, a dysgu am olau a lliw.

Cost y cwrs fydd £36 gan gynnwys TAW (£30 gan gynnwys TAW i aelodau’r Ardd).   Bydd llyfrau Philip ar werth yn y cwrs (arian parod yn unig) am £10 a £15.   Cyfarfod yn yr Oriel am 10yb.

Ychwanegodd Philip:  “Cofiwch, mae’r diwrnod yn ymwneud yn fwy ag archwilio a darganfod nag yw e ar dynnu lluniau ardderchog.”

Dowch â’ch camera – gyda batri llawn os gwelwch yn dda – a charden storio (unrhyw ddiwyg).  Os oes gennych DSLR neu gamera system gywasgedig gyda lensys cyfnewidiol, fe gewch chi fwy o’r diwrnod na chewch chi os defnyddiwch chi gamera syml gywasgedig.

Ar gyfer llogi lle, galwch weinyddiaeth yr Ardd ar 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

*Mae mwy o weithdai tynnu lluniau ar Ddydd Sadwrn Mehefin 8, Dydd Sadwrn Gorffennaf 20 a Dydd Sadwrn Medi 7.

*Mae’r Arddangosfa Ryngwladol o Dynnu Lluniau Gardd y Flwyddyn yn parhau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru hyd at Fedi 15.

4 Responses to “Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell”

 1. Bruce Campbell says:

  Can I book a place on the plant and garden photography course on 8th June please?

 2. Bruce says:

  Hello Bruce.
  You can certainly book a place.
  We’re not yet in a position to take your details online so could you ring our Gatehouse team 01558 667149 and they’ll take your details.

 3. Trevor Owen says:

  After attending the course on the 27th April I believe this course is not value for money, to come away after 6 hours with four photos is very disappointing to say the least, I did not think Philip explained things very clear to new photographers in the group, I would not recommend this course to any one.

 4. Andy Revitt says:

  I thoroughly enjoyed the course on the 27th April, it helped me find my mojo. I do agree with Trevor’s comment that explanation on the more technical aspects might not have helped those new to photography, but there was much to learn, composition, light etc. Regarding the ‘four photos’, time was quite limited for reviewing individual photographs and the feedback was really useful, but yes it would have been better to have had more time making images, but working within the timescale did help focus the mind.