Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell

Ar y ffordd i dynnu lluniau gwell

Mae’r pedwerydd gweithdy a’r olaf o’r Arddangosfa Ryngwladol o Dynnu Lluniau Gardd y Flwyddyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a’i gweithdai, i’w chynnal ar Ddydd Sadwrn, Medi 7fed.

Mae’r cwrs ‘Tynnu Lluniau Gwell o Blanhigion a Gerddi’ yn cael ei arwain gan sylfaenydd a chyfarwyddwr yr Arddangosfa, Philip Smith, ac mae’n cael ei gynnal yn Oriel yr Ardd rhwng 10yb a 4yp.

Esboniodd Philip mai gweithdy un-diwrnod a anelwyd at ffotograffwyr o bob gallu yw hwn, ac ni ddisgwylir unrhyw lefel o arbenigedd.  Dilynir darlith foreol a thrafodaeth gan sesiwn o dynnu lluniau yn y gerddi syfrdanol.   Os yw’r tywydd yn wlyb, cynhelir y sesiwn yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/linweb29/g/gardenofwales.org.uk-1073330829/user/htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Ychwanegodd: “Amcan y diwrnod yw darparu cyngor ymarferol a datgelu triciau er mwyn bod o gymorth ichi wella eich lluniau – ond hefyd rhoi cyfle ichi ofyn cwestiynau ac archwilio eich dull o dynnu lluniau o erddi.”

Rhai o’r pynciau y’u trafodir fydd lensys craff, dyfnder maes, cyfansoddiad, prosesu digidol, a dysgu am olau a lliw.

Cost y cwrs fydd £36 (£30 i aelodau’r Ardd).   Bydd llyfr Philip ar werth yn y cwrs (arian parod yn unig) am £10 a £15. Cyfarfod yn yr Oriel am 10yb.

Dewch â’ch camera – gyda batri llawn os gwelwch yn dda – a charden storio (unrhyw ddiwyg). Os oes gennych DSLR neu gamera system gywasgedig gyda lensys cyfnewidiol, fe gewch chi fwy o’r diwrnod na chewch chi os ddefnyddiwch chi gamera syml gywasgedig.

Ar gyfer llogi lle, ffoniwch yr Ardd ar 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

*Mae’r Arddangosfa Ryngwladol o Dynnu Lluniau Gardd y Flwyddyn yn parhau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru hyd at Fedi 15.

Comments are closed.