Ar y ffordd i Ddiwrnod y Tadau hwyliog

Ar y ffordd i Ddiwrnod y Tadau hwyliog

Mae hwyl a sbri cyffrous F1 i’w cael ar Ddiwrnod y Tadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae tadau yn cael mynediad AM DDIM ar Ddydd Sul, Mehefin 16eg, i ddathlu eu diwrnod arbennig, a chael cyfle i wneud eu car rasio F1 ei hunain, a’i rasio ar drac arbennig  y’i gosodir yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Er mwyn i’r diwrnod fynd yn ei flaen yn hwyliog, mae cerddoriaeth, hud a lledrith, rhialtwch, modelu balwnau, castell bownsio, a hwyl cyffredinol i’r teulu – dyw hi ddim I GYD am Dad.

Ond bydd diddordeb ganddo i wybod y bydd arddangosfeydd gan Jaguar a Land Rover, ac arddangosfa wyddonol o waith disgyblion ysgolion Maes-yr-Yrfa, Dyffryn Aman, Tre-gŵyr a Gŵyr, ynghyd â Choleg Sir Gâr, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, Prifysgol Caerdydd a Panasonic – I gyd mewn cydweithrediad â STEM Cymru a Chynllun Addysg Peirianneg Cymru (CAPC).

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh, ac mae mynediad am ddim i dad (a thad-cu) ar Ddiwrnod y Tadau.

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ewch i www.gardenofwales.org.uk , e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk , neu galwch 01558 667149.

 

Comments are closed.