Tegeirianau llachar a hardd

Tegeirianau llachar a hardd

Popeth ry’ch chi eisiau gwybod am degeirianau – a mwy – dyna ry’n ni ei gynnig ichi yn yr ŵyl degeirianau dau-ddiwrnod blynyddol sydd yn cael ei chynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Awst 31 a Medi 1.

Unwaith eto, bydd meithrinfeydd o gartref a thramor yn cyfarfod yn yr Ardd ar gyfer penwythnos brolio a gwerthu amrywiaeth enfawr o degeirianau, yn amrywio o flodau lliwgar a phert i hardd a rhyfedd.

Trefnwyd yr ŵyl gan Grŵp Astudio Tegeirianau o dan gadeiryddiaeth y botanegwr Dr Kevin Davies, a dyma’r bumed flwyddyn o’r ŵyl.

Mae rhaglen gyffrous o sgyrsiau a seminarau wedi cael ei threfnu, sy’n cynnwys amaethu a chadw tegeirianau.  Bydd sgyrsiau fel ‘Tegeirianau: ble i ddechrau?’ a ‘Tegeirianau ar gyfer y silff y ffenstr’ yn sicr o fod yn werthfawr iawn i ddechreuwyr, a bydd sgyrsiau ar amrywiaethau Asiaidd a De Americanaidd yn bodloni arbenigwyr.

I’r rhai hynny sy’n hoff o antur, mae sgwrs darluniadol gan Christopher Smith ar ‘Brasil: yn ôl troed yr hen helwyr tegeirianau!’, ac, os y’ch chi’n chwilio am yr anrheg perffaith i’r person arbennig yn eich bywyd, pam na wrandewch chi ar gyflwyniad Ray Smith ‘Tegeirian: y rhodd ddelfrydol’.

P’un ai ydych chi’n newydd i dyfu tegeirianau, neu yn hen law, bydd yna rywbeth i chi.  Am ragor o fanylion am y meithrinfeydd sy’n cymryd rhan, sgyrsiau a seminarau, gweler www.orchidstudygroup.org.uk

Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl a digwyddiadau eraill yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk  e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

* Sefydlwyd y Grŵp Astudio Tegeirianau (Orchid Study Group) yn 2005 i ddarparu ffocws ar gyfer astudio a thyfu tegeirianau yng Nghymru. Yn wir, cafodd ei noddwr, Tom Hart Dyke, casglwr planhigion amlwg a sylfaenydd ‘Byd yr Ardd’ yng Nghastell Lullingstone, ei herwgipio ei hun tra’n hela tegeirianau y Darien Gap, yn ardal jyngl Panama, a’i gadw’n gaeth am bron i flwyddyn.

Comments are closed.