Sioe Luniau Orau’r Byd

Sioe Luniau Orau’r Byd

Bydd lluniau gorau’r byd yn cael eu dangos drwy gydol yr haf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae arddangosfa Ffotograffydd Gardd Ryngwladol y Flwyddyn, sy’n mynd i ddangos delweddau syfrdanol o erddi prydferth a byd planhigion, yn cael ei hagor yn y cyrchfan hwn yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Gwener, Mawrth 22.

Dyma’r tro cyntaf i’r arddangosfa hon, sy’n enwog drwy’r byd, ddod i Gymru.

Meddai David Hardy, sydd yng ngofal digwyddiadau yn yr Ardd: “Mae hwn yn orchest arbennig inni.  Mae’r arddangosfa yn cael ei hagor ar yr un pryd yma ac yn yr Alban – yng Ngardd Fotaneg Frenhinol Caeredin – cyn teithio o amgylch y DG, Ewrop ac yna Efrog Newydd.   Mae’r delweddau’n wirioneddol syfrdanol, ac mae’n anrhydedd inni wahodd gwaith mor arbennig o wych yma i’r Ardd.”

Ychwanegodd:  “Mae’r ffotograffwyr yn y gystadleuaeth yn dod o lefydd ar draws y byd, felly mae hwn yn ddigwyddiad rhyngwladol go iawn, ac mae enw da’r arddangosfa hon yn codi’n sicr yn hon ei chweched blwyddyn.”

Bydd pedair gweithdy arbennig ar gymryd lluniau o erddi yn ystod yr arddangosfa – sy’n dwyn y teitl ‘Delweddau Planhigyn Gwyrdd’ – dan arweiniad cyfarwyddwr yr arddangosfa, Philip Smith.  Bydd rhain yn digwydd ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 27; Dydd Sadwrn, Mehefin 8; Dydd Sadwrn, Gorffennaf 20 a Dydd Sadwrn, Medi 7.

Meddai Philip: “Pwrpas yr arddangosfa hon yw dathlu bywyd planhigion y byd ac helpu i godi ymwybyddiaeth o’r gwaith hanfodol a wneir gan erddi botaneg yn nhermau cadwraeth planhigion.  Felly ry’n ni’n arbennig o falch i gynnal ein harddangosfa yng Ngardd Fotaneg Gendlaethol Cymru – sy’n Ardd eithriadol o bwysig mewn lleoliad rhyfeddol.”

Mae wyth categori:  Prydferthwch Planhigion; Tilruniau Blodau Gwyllt; Glasu’r Ddinas; Gerddi Prydferth; Bywyd Gwyllt yn yr Ardd; Coed, Coedwigoedd a Fforestydd; Lle i Anadlu; a’r Ddaear Ffrwythlon.

Bydd pob delwedd gan enillwyr y cystadlaethau yn cael eu cynnwys mewn llyfr trawiadol a gyhoeddir gan Kew Publishing.

Os hoffech logi lle ar unrhyw un o weithdai’r arddangosfa – £30 yn daladwy (£25 i aelodau) – e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149.

Bydd detholiadau o’r arddangosfa wedyn yn teithio o amgylch y DG, Yr Almaen, Portiwgal ac Efrog Newydd, gydag arddangosfa ganolog yn Oriel Bankside, Llundain, o Orffennaf 2.  Bydd yr arddangosfa yng Ngerddi Botaneg Kew yn cael ei chynnal ym mis Hydref.

Bwrwch olwg ar rai o ddelweddau gorau’r enillwyr fan hyn – gyda sylwebaeth gan gyfarwyddwr y gystadleuaeth, Philip Smith.

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21608363

 

 

Comments are closed.