Lluniau Perffaith

Lluniau Perffaith

Mae gwaith dau ffotograffydd Cymreig wedi’i gynnwys mewn arddangosfa sy’n dathlu ffotograffiaeth gardd gorau’r byd.

Mae delwedd o flaguryn pabi Cymreig yn blodeuo gan Alan Gregg o Abertawe, a phortread agosatoch o lygoden mewn stôr afalau gan Alan Price o Gaernarfon, yn ddau enillydd yng Nghystadleuaeth Ffotograffydd Gardd Ryngwladol y Flwyddyn.

Mae eu gwaith i’w gweld wrth ymyl delweddau o Wlad Pwyl, Tsieina, Yr Eidal ac America, mewn arddangosfa o rai o luniau gorau’r gystadleuaeth, sy’n cael eu dangos heddiw (Dydd Gwener, Mawrth 24ain) yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae pob llun yn yr arddangosfa â manylion technegol am y broses o’u cynhyrchu yn eu hymyl.  Maen nhw hefyd yn cynnwys sylwebaeth ar sut y cynhyrchwyd y ddelwedd, sy’n rhoi golwg prin inni ar dynnu lluniau arobryn.

Meddai Alan Price: “Mae gen i hen goeden ‘fale yn fy ngardd i sy’n cynhyrchu cnwd bychan bob blwyddyn.  Gadewir y ‘fale sy wedi cwympo i’r anifeiliaid gwylltion.  Mae adar, malwod, llygod y dŵr a llygod, yn eu rhannu.

“Roeddwn i eisiau dal ein llygoden y coed preswyl wedi’i hamgylchynnu ag afalau ar y llawr, er mwyn dangos eu maint a chyfleu ymdeimlad o ddiddosrwydd ac agosatrwydd.  Roedd hi’n bwysig dewis diwrnod heulog, yn hwyr y prynhawn, er mwyn dal golau isel yn bwrw ochr yr afalau.

“Cesglais nifer o afalau at ei gilydd, gan ddewis amrywiaeth o liwiau, a’u gosod nhw mewn grŵp tynn lle roeddwn i wedi gweld y llygoden yn bwydo.  Gwasgarwyd afal wedi’i thorri’n fân er mwyn cymell ein llygoden i fwydo.

 

“Gorweddais ar fy mol gyda’r lens yn gorwedd ar fag ffa rhyw ddau fedr o’r afalau.

Mae’r arddangosfa yn Oriel a Bwyty’r Ardd Fotaneg Genedlaethol hyd at fis Medi.

 

*Mae cystadleuaeth Ffotograffydd Gardd Ryngwladol y Flwyddyn y prif gystadleuaeth ac arddangosfa yn y byd sy’n arbenigo ar dynnu llun gerddi, planhigion, a blodau a ffotograffiaeth botanegol.   Mae’r gystadleuaeth yn cael ei rhedeg ar y cyd â Gerddi Botaneg Brenhinol Kew.

 

*Am fwy o wybodaeth am yr arddangosfa hon a’r gweithdai ffotograffiaeth sy’n cydfynd â hi, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, galwch 01558 667149.

 

Nodyn i’r Golygydd: teitlau’r delweddau y sonir amdanynt yw: ‘Penderfyniad’ gan Alan Gregg o Abertawe, delwedd o flaguryn pabi Cymreig (Meconopsis cambrica) yn blodeuo a dynnwyd yng ngolau’r bore cynnar: ‘Diwrnod newydd yn dod â bywyd newydd’.   Enillydd gwobr arbennig yn y categori ‘Egin Newydd’.

A ‘Digonedd i Bawb’ gan Alan Price, Nantlle, Caernarfon.  Trydydd yn adran ‘Y Ddaear Hael’.

 

One Response to “Lluniau Perffaith”

  1. Jax (@ Friends) says:

    Stunning photo Alan! Love it!