Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith

Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith

Bywyd, cariad, coffadwriaeth, bwyd a moddion, yw rhai yn unig o themâu arddangosfa newydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae Prosiect Dôl Glytwaith y DG, a ddisgrifiwyd ‘y Tapestri Bayeux ar gyfer ein hoes ni’, yn dathlu cyfoeth anhygoel Prydain o flodau gwylltion trwy gyfrwng gwaith llaw.

Syniad yr elusen Bywyd Planhigion yw’r Ddôl Glytwaith, ac mae’n rhan o brosiect ehangach Ewropeaidd sy’n amcanu at ddwyn sylw at gadwraeth a’n tirweddau cyfoethog ni sy’n llawn o blanhigion, a’u swyddogaeth bwysig yn nhreftadaeth, diwylliant ac economi cefn gwlad.

Mae ugeiniau o gyfranogwyr wedi brodio, gwnïo, gwau a gwehyddu eu ‘clwt’ unigol, a roddwyd at ei gilydd er mwyn gwneud ‘dôl’ o flodau gwylltion ysbrydoledig mewn gwaith celf brethyn ardderchog.

O’r Alban i Gernyw trwy Gymru a Chanolbarth Lloegr, mae pobl wedi bod yn gweithio’n galed i greu gweithiau celf o ddeunydd 15cm sgwâr – ond mae amser o hyd ichi ymuno â’r prosiect.  Er mwyn darganfod mwy, ewch i www.plantlife.org.uk/patchworkmeadow  neu galwch Bywyd Planhigion ar 01722 342730.

Mae’r Ddôl Glytwaith i’w gweld yn Oriel yr Ardd yn awr, ac yn rhedeg tan Chwefror 23.

Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

2 Responses to “Planhigion yn Ysbrydoli Sioe Glytwaith”

  1. Hannah Watson says:

    A fantastic effort and beautiful, thoughtful, talented result. Awesome stuff NBGW!

  2. Jane Pugh says:

    It was a truly FANTASTIC exhibition and thoroughly enjoyed by members of Abercraf W.I. The variety of mediums of patchwork,
    embroidery etc was STUNNING, so much talent! Thank you