Cwrdd â Mîr-gath

Cwrdd â Mîr-gath

Mae’r mîr-gathod yn ôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y mis hwn.

Mae’r sioe anifeiliaid ecsotig, hwyliog a phoblo gaidd hon – gan Tropical Inc – yn dychwelyd i’r atyniad hwn yn Sir Gar ar Ddydd Mercher a Dydd Iau, Awst 28-29, ac yn cynnwys corynnod cawraidd, nadredd anferth, ballasg, drewgi a mîrgathod.

Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer y ddau ddiwrnod o sioeau, ac argymhellir ymwelwyr i logi lle ymlaen llaw er mwyn sicrhau dogn arall o hud yr anifeiliaid hyn.

Mae’r sioeau’n dechrau am 11yb ar y ddau ddiwrnod, ac mae tâl ychwanegol o £2 i weld y sioe.  Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, galwch 01558 667149, neu ewch i www.gardenofwales.org.uk

Comments are closed.