Rali Rover yw’r gyntaf yng Nghymru

Rali Rover yw’r gyntaf yng Nghymru

Bydd aelodau clwb ceir yn heidio o bob man yn y DG i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar gyfer ei cyfarfod cenedlaethol cyntaf yng Nghymru.

Mae Cyfarfod Cenedlaethol Clwb Perchnogion Rover 75 a’r ZT yn cael ei gynnal yn yr Ardd ar Ddydd Sul, Mawrth 17.

Mae 20,000 o aelodau cofrestredig gan y Clwb, a ffurfiwyd yn 2006, a disgwylir mwy na 100 o geir yn y digwyddiad.

Meddai’r Trefnydd, Andrew James, o Eglwyswrw:  “Fel grŵp, ry’n ni’n talu teyrnged i un o’r esiamplau gorau o beiranneg moduro i fwrw’r farchnad uwchraddol, ac mae ein nod yn un syml: bod o gymorth i berchnogion a selogion y moduron arbennig hyn, er mwyn eu mwynhau, eu cadw ar yr hewl, ac i gyfarfod â chyd-aelodau a datblygu cymuned gref ohonynt.”

Ychwanegodd Andrew: “Mae’n argoeli bod yn ddigwyddiad anhygoel o lwyddiannus, mewn lleoliad syfrdanol, a gobeithiwn weld llawer iawn o bobl yn ymweld â’r Ardd ar y 17eg i weld y sioe.”

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10.00yb a 4.30yp, gyda’r mynediad olaf am 3.30yp.   Am ragor o wybodaeth,  e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.