Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Mae mynediad AM DDIM i bawb i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 1af, er anrhydedd i’n nawddsant.

daff6

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn amser delfrydol i ail-gynefino â’r Ardd, ar ôl gaeaf hir a gwlyb, a mwynhau blas o ddiwylliant Cymreig.

Bydd y gorau o fwyd a diod lleol yno i’w flasu a’i brynu, a chrefftau Cymreig cywrain yn cael eu harddangos (ac ar werth), ynghyd â cherddoriaeth a dawnsio, gan gynnwys Côr Caerfyrddin a ‘Fiddlebox’.

Gyda bwydlen blasus Gymreig yn y Bwyty fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd, sy’n cynnwys cynnyrch y Ardd, a gweithgareddau hwyliog i’r teulu, a theithiau tywys am ddim, bydd rhywbeth at ddant pawb yno.

Mae’n gyfle rhagorol hefyd ichi weld arddangosfa wych o gennin Pedr, ynghyd â rhengoedd ysblennydd o flodau’r gwanwyn sy’n hanu o lefydd ar draws y byd, yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Agorir y gatiau am 10yb, ac mae’r Ardd ar agor tan 4.30yp (mynediad diwethaf 3.30yp).

Bwydlen

Dydd Gŵyl Dewi

Cawl tatws a berwr y dŵr

Pastai cocos Gŵyr, cenhinen a chig moch

Cig carw lleol brwysiedig, mewn sudd cwrens cochion a phort

Caserol cig eidion ‘Celtic Pride’

Cawl cig oen traddodiadol – Brîd prin cig oen organig Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cyw Iâr Sir Gâr gyda chennin, mewn saws hufennog gwin gwyn

Tarten gaws gafr Pantysgawen, gyda chennin a shibwns

 

Comments are closed.