Hadau’r Sul yn gwreiddio

Hadau’r Sul yn gwreiddio

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal ei diwrnod cymunedol cyfnewid hadau cyntaf ar Ddydd Sul, Chwefror 23.

Mae trefnwyr ‘Hadau’r Sul’ yn gobeithio dod â chynilwyr hadau, selogion tyfu llysiau a pherlysiau adref, garddwyr lleol a chymunedol, a pherchnogion lleiniau, at ei gilydd, ynghyd â mudiadau sy’n ymgyrchu dros gynhyrchu bwyd yn gynaliadwy a bio-amrywiaeth.

Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy:  “Mae gwahoddiad agored i bawb ddod yma a chyfnewid amrywiaeth traddodiadol o hadau llysiau a dyfwyd yn lleol gyda thyfwyr eraill.”

Canolbwynt y diwrnod fydd y safle ‘Bwrdd Cyfnewid Hadau’, ond fe fydd hefyd arbenigwyr wrth law i siarad am ba hadau i’w harbed, sut i’w harbed, amrywiaethiau o hadau pwysig o ran ein treftadaeth, a mudiadau perthnasol fel ‘Banc Organics’, Offer ar gyfer Hunan-Ddibyniaeth a Thyfu’r Dyfodol.  Bydd hefyd gweithgareddau hwyliog i’r teulu yn ymwneud â hadau.

Ychwanegodd Mr Hardy:  “Er mwyn annog pobl i ddod â rhywbeth ar gyfer y Bwrdd Cyfnewid Hadau, bydd mynediad AM DDIM i’r Ardd i unrhyw un sy’n dod â hadau i’w cyfnewid.”

* Rhaid bod yr hadau yn dod o arddwyr a thyfwyr lleol sy’n tyfu amrywiaethau o lysiau a beilliwyd yn agored. * Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ar agor rhwng 10yb a 4.30yp.  Am fwy o wybodaeth  e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.