Taflu Golau ar Dywyllwch y Ffurfafen

Mae rhyfeddodau cosmig ar y fwydlen ynghyd â chawl a diod siocled twym ym Mharti’r Sêr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener, Chwefror 7.

Pwysigrwydd y ffurfafen dywyll yw prif thema’r digwyddiad hwn, sy’n cael ei gynnal mae’n amlwg yn  y nos, ac fe’i cynhelir ar y cyd gan Gymdeithas Seryddol Abertawe.

Yn gynharach eleni, dyfarnwyd Statws Ddarganfod y Ffurfafen Dywyll i’r Ardd – yr ardd fotaneg gyntaf yn y DG i dderbyn y wobr hon – ac meddai Colin Miles, aelod o’r Gymdeithas: “Bydd sgwrs ar bwysigrwydd y ffurfafen dywyll, sy’n newyddion da nid yn unig i syllwyr ar y sêr, ond sydd hefyd o bwysigrwydd anferth i’r amgylchedd, yn bennaf oherwydd effaith llygredd golau ar bryfed, adar ac ystlumod.”

Mae Colin hefyd yn addo, os ceir awyr glir, y bydd gan fynychwyr Parti’r Sêr y cyfle i weld y Lleuad, y blaned Iau, Nifwl Orïon, a rhyfeddodau cosmig eraill.

Ynghyd â’r sgwrs, bydd ‘na ‘glinigau telesgop’ yn Y Tŷ Gwydr Mawr, felly os oes gennych broblem gyda’ch telesgop, dewch â nhw gyda chi, a bydd arbenigwyr y Gymdeithas wrth law i geisio eu datrys.

Mae Parti’r Sêr yn digwydd o 6.30yh hyd at 9yh, gyda chawl a diod siocled twym ar gael yng Nghaffi’r Med. Mae’r tâl mynediad yn £3, a mynediad i rai dan 16 oed yn rhad ac am ddim. Dylai ymwelwyr ddefnyddio’r Mynedfa Gorfforaethol ar gyfer y digwyddiad hwn.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn ac eraill yn yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

David Hardy
email / e-bost David.Hardy@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.