Wythnos y Lili Wen Fach

Wythnos y Lili Wen Fach

Dewch i ddarganfod ein milltir o lilis bach gwynion, a’n helpu ni i ddathlu’r Lili Wen Fach yn ystod yr wythnos,  Ionawr 25 – Chwefror 2.

Codwch daflen pan fyddwch yn ymweld â’r Ardd a dilynwch Lwybr y Lili Wen Fach, a byddwch yn barod am ein gweithgareddau origami, addurno cacennau a pheintio i’r teulu.  I’r rhai hynny sydd yn awyddus i ganu, dysgwn ichi rai o eiriau’r gân swynol ‘Lili Wen Fach’!   Bydd hefyd microsgopau wrth law er mwyn eich helpu chi i ddod i adnabyddiaeth well o’r blodyn, ac dangoswn ichi ble a sut i blannu’r Lili Wen Fach.

Fel rhan o’n harddangosfa ryfeddol ‘Clytwaith Dôl’ yn Oriel Gelf y Stabl, gwahoddwn chi i ddod yno i wnïo eich clytwaith eich hun ar Ddydd Iau, Ionawr 30.

Mae’r planhigyn y dewiswch ei ddarlunio i fyny i chi, ond efallai y cewch chi’ch ysbrydoli gan un o amrywiaethau’r Lili Wen Fach sydd yn yr Ardd.

Mae’r gweithgareddau teuluol yn digwydd yn Neuadd yr Apothecari ar benwythnosau Ionawr 25-26 a Chwefror 1-2.

Comments are closed.