Caneuon, Llinynnau a Dirgelwch y Coed

Caneuon, Llinynnau a Dirgelwch y Coed

Mae cerddoriaeth i’w glywed yn yr awyr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni – ynghyd â mynediad AM DDIM i bawb.

Mae mynediad am ddim i bawb ar Ddydd Gwener, Mawrth 1af, i anrhydeddu ein nawddsant, ac mae cyfle ichi roi tro ar ganu’r delyn, gwylio llwy garu yn cael ei cherfio, ac ymuno â band byrfyfyr mewn perfformiad ar y pryd.

Bydd y delynores, Shelley Fairplay, yn cynnal gweithdai canu’r delyn yn yr Oriel rhwng 12.30 a 2.00yp, ynghyd â chanu’r delyn ei hun mewn mannau amrywiol ar draws yr Ardd, a bydd y gerddorwraig leol, Helen Adam, yn gwahodd ‘cerddorion’ eraill i ‘Sesiwn Dros Gymru’ yn y Tŷ Gwydr Mawr rhwng 1.00 a 3.00yp.

Bydd Heather Henderson, aelod o Grŵp Llysieuol Gorllewin Cymru, yn rhoi sgwrs yn dwyn y teitl ‘Coed Brodorol fel Moddion’ yn Theatr Botanica am 11.30yb, ac yn edrych ar nodweddion arbennig y gelynnen, y dderwen, yr onnen, y bisgwydden, yr helygen, yr ysgawen a’r gollen.

Bydd y turniwr coed, Les Bryan, a’r cerfiwr llwyau caru, Tony Martin, yn arddangos eu crefft trwy gydol y diwrnod, ac yn gwneud cofroddion arbennig ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi yn y Tŷ Gwydr Mawr.

* Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor rhwng 10.00yb a 4.30yp.  Am fwy o wybodaeth, ewch i e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.