Ceir o dras

Ceir o dras

Dylai selogion o gerbydau o dras heidio i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Gorffennaf 14eg.

Bydd aelodau o’r Clwb Beiciau Modur o Dras – y clwb beiciau modur mwyaf yn y byd -  yn galw yn yr Ardd yn ystod y prynhawn hwnnw, ac yn dangos eu beiciau i ymwelwyr ar Sgwâr y Mileniwm.

Mae’r Clwb yn cynnwys beiciau modur sydd dros 25 mlwydd oed. Mae Adran Orllewinol De Cymru y Clwb yn cynnal reid bob mis, gyda rhai yn denu dros 100 o feicwyr ar draws y DG ac Iwerddon.

Disgwylir i’r beiciau gyrraedd yr Ardd rhwng 1.30yp a 4yp.

Am ragor o wybodaeth a newyddion am yr Ardd a’i digwyddiadau, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Er mwyn darganfod mwy am y Clwb Beiciau Modur o Dras, ewch i http://www.westsouthwalessymcc.co.uk/

Comments are closed.