Cogyddion enwog yn yr Ŵyl Fwyd

Cogyddion enwog yn yr Ŵyl Fwyd

Mae’r enwau enwocaf ym myd coginio yng Nghymru i’w gweld yng Ngŵyl Fwyd Gorllewin Cymru ar Fai 11-12.

Cynhelir yr Ŵyl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac mae’n cynnwys cig eidion, cig oen, a phorc gorau Cymru, Bryn Williams, chwisgi Penderyn, Stephen Terry, pice ar y ma’n, Dudley Newbery, y caws mwyaf blasus, Hybu Cig Cymru, Bwydydd Traddodiadol Patchwork, Castell Howell, Angela Gray a mwy.

Bydd digon o gynnyrch Cymreig o’r ansawdd gorau ar gael i’w profi a’u prynu, rhaglen lawn benwythnos o arddangosiadau gan gogyddion a sgyrsiau arbenigol, cyfle i chwilota am fwyd yn yr Ardd, gweithgareddau teuluol a sesiynau coginio i bobl ifanc yn y Parth Pwmpen i blant, ynghyd â cherddoriaeth, hud a lledrith a modelu balŵn.

Meddai Brian Jones, o noddwyr yr Ŵyl, Castell Howell:  “Mae’n amser perffaith ar gyfer cysylltu’r cwsmer â’r cynnyrch lleol gorau sydd gyda ni yma ar ein stepen drws.  Mae cymaint o gynhyrchwyr ardderchog sy’n gweithio’n galed iawn yn y sector hanfodol hwn, a nifer o fusnesau cychwynnol sy’n ymwneud â bwyd sydd am wneud eu marc.”

Ychwanegodd Mr Jones:  “Mae digwyddiadau fel hyn yn ffordd ddelfrydol i ddangos eu cynnyrch – dyma hadau busnesau bwyd ffyniannus ein dyfodol, fydd yn sicrhau dyfodol disglair i’n rhanbarth a’r bobl sy’n byw yma.”

Mae ‘Tyfu eich Hun’ yn thema allweddol ar gyfer y penwythnos gyda’r prosiect sy’n seiliedig yn yr Ardd – ‘Tyfu’r Dyfodol’ (TD).   Bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnig nifer o sesiynau blasu yn ystod y penwythnos, o gadw ieir a gwenyn, rhoi cynnig ar blannu, ynghyd â digon o weithgareddau’n ymwneud â thyfu i blant.

Meddai Andrea Powell, rheolwraig prosiect TD:  “Mae’n hen bryd mynd ati i dyfu eich hun, a chael y pleser o fwyta eich llysiau a’ch ffrwythau eich hun yn syth o’ch gardd chi.  Mae TD yma i’ch helpu chi i ‘Fynd ati i Dyfu’!”

Mae Gŵyl Fwyd Gorllewin Cymru yn rhedeg o 10yb i 6yh ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Mai 11-12.  Os oes diddordeb gennych mewn mynychu Cinio’r Ŵyl  ar y Dydd Sul, sy’n dechrau â derbyniad siampaen a chanapes yn y Tŷ Gwydr Mawr am 6.30yh ac a ddilynir gan y cinio tri chwrs, gyda phob cwrs wedi ei goginio gan un o fawrion byd coginio Cymru – galwch 01558 667149.

 

Noddir Gŵyl Fwyd Gorllewin Cymru gan Gastell Howell a Thyfu’r Dyfodol.

Er mwyn llogi sesiwn blasu neu gael mwy o wybodaeth am Dyfu’r Dyfodol, ewch i http://www.growingthefuture.co.uk/

 

2 Responses to “Cogyddion enwog yn yr Ŵyl Fwyd”

  1. Denice Hill says:

    Hi – do normal admission charges apply for this weekend? the food festival? Thanks.

  2. Bruce says:

    Sorry Denice – it’s normal admission prices for the Food Festival BUT if you want to come on both days, you can use our 7 Day Return Ticket to return for free on the Sunday. It promises to be a really good Food Festival as well this year.