Noson llawn sêr . . .

Noson llawn sêr . . .

Mae sêr-dremwyr yn gobeithio am olwg clir o rai o’r cyrff nefolaidd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener, Tachwedd 23.

Mae’r trefnwyr o Gymdeithas Seryddol Abertawe yn gweddïo am ffurfafen glir gan fod hwn yn gyfle arbennig i edrych ar blaned Iau a’r Lleuad, heb sôn am y Saith Chwaer a nifer o wrthrychau cyfareddol a rhyfeddol eraill.

Meddai aelod o’r Gymdeithas, Colin Miles:  “Os y’ch chi wedi cael eich ysbrydoli gan Brian Cox a’r rhaglen deledu ar BBC Stargazing Live – efallai ichi brynu telesgôp neu feddwl am brynu un yn ei sgil – dewch i’r Ardd, a dod â’ch telesgôp, ac os oes problem gennych, siaradwch â’r arbenigwyr”.

Gallery not found. Please check your settings.

Yn ychwanegol at y clinigau telesgôp, bydd arddangosiadau a chyflwyniadau gwahanol, a sgwrs gan aelod arall o’r Gymdeithas, Brian Stokes, o dan y teitl ‘Pam fod yr Haul yn wael am Gadw Amser’.

Mae Parti’r Sêr ymlaen am 6yh-9yh, ac mae’r tâl mynediad yn £3 y person, gyda mynediad i rai 16 oed neu iau yn Rhad ac am Ddim (mynediad drwy’r Mynediad Gorfforaethol – fe’i harwyddir).

Am ragor o wybodaeth, galwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Leave a Reply

*