Blas y Nadolig

Blas y Nadolig

Ymbleserwch yn nanteithion Nadoligaidd y Ffair Fwyd Nadolig boblogaidd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ragfyr 15 a 16.  Hoff ardd y genedl yw’r lleoliad ar gyfer dathlu bwyd a diod lleol.

Mae rhywbeth at ddant pawb yn yr hyn a gynigir dros yr Ŵyl yn y Tŷ Gwydr Mawr, o gaws gafr, pate, hamperi o roddion hyfryd a gwirodydd i gig eidion gwartheg hirgorn, siytni, pwdinau’r Nadolig a phicls cowbois!

Ynghyd â stondinau syfrdanol wedi’u llwytho â danteithion deniadol, mae Sioeau gwych Siôn Corn yn yn yr Ardd, gwaith plant ysgol yn eu cystadleuaeth addurno coed Nadolig, ac arddangosfa hudolus yn dwyn y teitl ‘Tri Pheintiwr; Tirwedd Nawr’.

Mae Ffair Fwyd y Nadolig yn digwydd yn y Tŷ Gwydr Mawr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Rhagfyr 15 a 16 o 10.00yb i 4.30yp ar y ddau ddiwrnod.

Mae’r digwyddiad poblogaidd ‘Carolau yn yr Ardd’ yn cymryd lle ar Ddydd Sul, Rhagfyr 16, 4.00yp hyd at 5.30yp, gyda Band Pres Ysgol Maes-yr-Yrfa a Chôr Dyffryn Tywi, o dan arweiniad Davina Harries-Davies.   Bydd gwin twym, bageti o dwrci poeth a llugaeron, cawl a mins peis.  Mae mynediad i’r carolau yn rhad ac am ddim, ar ôl talu’r pris mynediad i’r Ardd a’r Ffair Fwyd, neu £3 ar ôl 3.30yp, gyda pharcio am ddim yn yr Ardd.

Am ragor o wybodaeth am newyddion a digwyddiadau o’r Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu ffoniwch 01558 667149.

Leave a Reply

*