Taste of Christmas

Taste of Christmas

Indulge yourself in some seasonal Christmas treats at the National Botanic Garden’s popular Christmas Food Fair on December 20 and 21.

The nation’s favourite garden is the venue for a celebration of local food and drink.

And there is certainly something for everyone among the festive offerings in the Great Glasshouse, from beautiful foodie gift packs, to artisan goats’ cheese, chutney and chilis, liqueurs and longhorn beef, dry cured bacon, vegetarian and vegan treats, Christmas chocolates and lots more!

The Christmas Food Fair takes place in the Garden’s Great Glasshouse on Saturday and Sunday 20 & 21 December from 10am-4.30pm, both days.

Why not bring the children to see our Santa show: ‘The Pirate Who Stole Christmas’ and make a real festive family fun day of it.

Normal Garden admission applies. Tickets for the Santa show in the Theatr Botanica are £3 per seat and will take place at 11.30am, 12.15, 1.45pm and 2.30pm. There is free parking at the Garden.

For more information about this and other festive events at the Garden, call 01558 667149 or email info@gardenofwales.org.uk

 

Blas y Nadolig

Ymbleserwch yn nanteithion Nadoligaidd y Ffair Fwyd Nadolig boblogaidd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ragfyr 20 a 21.

Hoff ardd y genedl yw’r lleoliad ar gyfer dathlu bwyd a diod lleol.

Mae rhywbeth at ddant pawb yn yr hyn a gynigir dros yr Ŵyl yn y Tŷ Gwydr Mawr, o becynnau bwydydd hyfryd i gaws gafr, paté, siytni a chillis, gwirodydd a chig eidion gwartheg hirgorn, cig moch a halltwyd, danteithion llysfwytâol a feganaidd, siocledau Nadolig, a llawer mwy!

Cynhelir Ffair Fwyd y Nadolig yn Y Tŷ Gwydr Mawr ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Rhagfyr 20 a 21, rhwng 10yb a 4.30yp ar y ddau ddiwrnod.

Pam na ddewch chi â’r plant i weld y sioe Siôn Corn, ‘Y Môr-Leidr a Ddygodd y Nadolig’, a’i gwneud hi’n ddiwrnod Nadoligaidd go iawn i’r teulu

Mae’r taliadau mynediad arferol i’r Ardd yn gymwys. Mae’r tocynnau ar gyfer y sioe Siôn Corn yn Theatr Botanica yn £3 y sedd, ac mae’r sioe’n digwydd am 11.30yb, 12.15yp, 1.45yp a 2.30yp. Mae parcio am ddim yn yr Ardd.

Am ragor o wybodaeth am hwn a digwyddiadau Nadoligaidd eraill o’r Ardd, galwch 01558 667149, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Comments are closed.