Rhedeg 10K i Tenovus yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Rhedeg 10K i Tenovus yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Dyma’ch cyfle i redeg i Dîm Tenovus yn y Tenovus 10k!

Cynhelir y ras hon eleni yng nghefndir syfrdanol yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.  Dyma’r trydydd tro i’r ras gael ei chynnal.  Gyda llethrau cyson a thirwedd amrywiol, does dim amheuaeth y bydd hon yn ras heriol ond hefyd yn ras i’w mwynhau’n fawr iawn.

Ddim yn barod eto i redeg 10k?    Bydd yna rasys addas i bawb, felly pam na wnewch chi ymuno â ni mewn ras hwyliog 2.5k, a chofiwch am y ras i blant o amgylch y Tŷ Gwydr Mawr.

Dyfernir tlysau i enillwyr y categorïau, ac fe hanerir y tâl mynediad i’r Ardd i’r holl gefnogwyr.  Bydd y gost cofrestru i’r ras 10k yn £12 yn unig, ac yn £4.50 i’r ras 2.5k, y person – £3 ar gyfer y ras i blant.

Gwnewch rywbeth arbennig eleni, cofrestrwch nawr! http://regonline.activeeurope.com/Register/Checkin.aspx?EventID=1176574

*Mae Tenovus eleni yn dathlu ei 70eg penblwydd; maen nhw isie ichi ymuno â nhw yn y dathlu a gwneud rhywbeth arbennig.  Gall hynny fod yn rhedeg, neidio, cerdded neu ganu – beth bynnag wnewch chi, byddwch chi’n helpu Tenovus barhau i gefnogi cleifion sy’n dioddef o ganser a’u teuluoedd ar draws Cymru – am y 70 mlynedd nesaf.

2 Responses to “Rhedeg 10K i Tenovus yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru”

 1. Karen says:

  Hi there!

  When is this race on, my friends and I would like to enter?
  Also do you get a t shirt for running or are there t shirts to purchase?

  Thanks
  Karen

 2. Bruce says:

  Hi Karen
  The next Tenovus run here is on April 6th – a Sunday. You’ll have to contact your local Tenovus office/shop to find out about t-shirts and details. Hope you can make it.