Hwrê i’r Wenynen Gyfeillgar

Hwrê i’r Wenynen Gyfeillgar

A y’ch chi erioed wedi clywed am Bertie druan – y wenynen gyfeillgar sydd bob amser yn gweithio’n galetach na’i gyfoedion mewn cwch gwenyn prysur?   Byddai’n well gan Bertie dreulio ei ddiwrnodau’n peillio blodau gwyllt na pheillio hen afalau diflas.

Bertie’r Wenynen yw un o’r prif gymeriadau yn y sioe boblogaidd ‘Ry’n ni angen Gwenyn’ gan Theatr na nÓg, sy’n hedfan ei ffordd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Mehefin 8-9.

Mae’r stori antur ‘Ry’n ni angen Gwenyn’ yn dweud stori Bertie yn ymladd i gadw’n fyw er mwyn ei gyfoedion, ac yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol gan Jak Poore.

Mewn eiliad o wrthryfel, mae e’n gadael y cwch gwenyn ac yn penderfynu dilyn ei galon yn hytrach na’r rheolau, ac mae e’n mynd i’r goedwig i chwilota am flodau. Mae ei ffrind, Bron, yn ei ddilyn o’i hanfodd, a chyn iddynt sylweddoli, maen nhw wedi colli pob golwg ar yr amser.

Mae’r gwenyn bach ar goll!  Rhaid i Bertie fod yn ddewr, ac er ei fod ef a Bron yn ofnus ac yn flinedig, maen nhw’n cychwyn ar daith o ddarganfod, gan ddod ar draws coedwig llawn bywyd gwyllt, er mwyn dod o hyd i’w ffordd adref.  A fydd e’n llwyddo ac yn achub ei ffrindiau?

Mae’r cwmni theatr hwn o Gastell Nedd, sy’n dathlu ei benblwydd yn 30 mlwydd oed eleni, yn enwog am ei waith gyda phlant.   Bydd tair perfformiad yn ystod y diwrnod, am 11.30yb yn Gymraeg, ac am 2.00yp a 4.00yp yn Saesneg.

Am fwy o wybodaeth am Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ewch i www.gardenofwales.org.uk, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Am ragor o wybodaeth am y cynhyrchiad hwn, cysylltwch â Theatr na nÓg ar:   Ffôn (01639) 641771/Ffacs (01639) 647941.   drama@theatr-nanog.co.uk / www.theatr-nanog.co.uk

 

Comments are closed.