Enwau mawr yn ymddangos mewn cyfres o gyngherddau

Enwau mawr yn ymddangos mewn cyfres o gyngherddau

Mae’r gyfres o Gyngherddau Menywod Celtaidd yn dychwelyd i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod y gaeaf hwn gydag enwau mawr cerddoriaeth Gymreig a Chymraeg yn serennu.

Mae un o gantoresau a chyfansoddwraig caneuon mwyaf llwyddiannus Cymru, Amy Wadge, yn dechrau’r gyfres o gyngherddau ar Ddydd Sul, Rhagfyr 2ail.  Mae Amy, a ddisgrifiwyd gan neb llai na Bob Harris yn “berfformwraig cyfareddol a chymhellol”, yn cymryd y llwyfan yn y Tŷ Gwydr Mawr rhwng 1.00yp a 2.00yp.

Bydd y newydd-ddyfodiaid, Jemma Krysa a Sarah Passmore, yn rhannu’r llwyfan yn y gyngerdd flwyddyn newydd ar Ddydd Sul, Ionawr 6ed.  Roedd y ddwy yn boblogaidd iawn yng Ngŵyl Menywod Celtaidd yr Ardd nôl ym mis Awst, ac maen nhw’n siwr o ddenu torf fawr yn ystod y cyfnod ‘mynediad RHAD AC AM DDIM’ ym mis Ionawr.

Mae llais Lowri Evans, a anwyd yn Sir Benfro, ‘fel hen ffrind’ yn ôl rhai, felly bydd ei pherfformiad yn y Gyngerdd Menywod Celtaidd ar Ddydd Sul, Chwefror 3ydd, yn gyfle arbennig i ail-ymgynefino â’i llais hyfryd.   Bydd y gantores a’r gyfansoddwraig ddawnus a dwyieithog hon yn ymddangos am y tro cyntaf yn yr Ardd.

Mae diweddglo’r gyfres o Gyngherddau Menywod Celtaidd yn digwydd ar Ddydd Sul, Mawrth 3ydd, gyda pherfformiad gan gantores werin enwocaf a mwyaf cyfoes Cymru, Sian James.   Dyfarnwyd iddi’n ddiweddar Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Cymru Bangor am ei gwasanaeth i ddiwylliant Cymraeg, ac fe fydd hi’n cymryd y llwyfan ar Ddydd Sul, Mawrth 3ydd.

Mae’r gyfres o Gyngherddau Menywod Celtaidd yn digwydd ar Ddydd Sul cyntaf y mis, ac yn cael eu cynnal ar lwyfan y Tŷ Gwydr Mawr.  Mae’r cyngherddau’n dechrau am 1.00yp.  Trefnwyd y cyngherddau gan y gyfarwyddwraig greadigol sy’n gweithio ar ei liwt ei hun, a’r gantores/gyfansoddwraig arobryn, Cheryl Beer.  Meddai hi:  “Mae’r Ardd yn leoliad gwir ysbrydoledig, ac mae’n amheuthun cael perfformio yn y Tŷ Gwydr Mawr – mae’n sicr o fod yn gyfres arall o gyngherddau gwych.”

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10.00yb a 4.30yp.  Am fwy o wybodaeth a newyddion am yr Ardd, ewch i www.gardenofwales.org.uk, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

2 Responses to “Enwau mawr yn ymddangos mewn cyfres o gyngherddau”

  1. witchhazel says:

    Hi please could you tell me the dates for this year,s Celtic women festival. Please could i also have the contact details as i would like to apply to perform. Many thanks

  2. David Hardy says:

    Hi, there, there’s no Celtic Women Festival this year. Sorry about that. But the Events Calendar is still packed with fab things to do – right through the year. Dymuniadau gorau

Leave a Reply

*