Bwyd o Ansawdd ar y Fwydlen

Bwyd o Ansawdd ar y Fwydlen

Cynhyrchwyr bwyd lleol yw sêr Ffair Fwyd mis Ionawr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (Ionawr 25-26), a byddan nhw’n darparu gwledd gyda blas rhyngwladol.

Yn ymyl gwerthwyr bwritos, baklava, tapas, melysyn Twrci, siocled Gwlad Belg a chorizo, bydd arbenigwyr mewn bara lawr, pice ar y ma’n, mêl lleol, caws Dyffryn Cothi, wyn Cwm Gwaun, a chwrw a seidr Cymreig.

Meddai Pennaeth Marchnata’r Ardd, David Hardy:  “Mae’n hymwelwyr wedi bod yn awyddus erioed i gefnogi cynhyrchwyr lleol, gan eu bod nhw’n gwybod bod eu bwyd a’u diod o ansawdd uchel. Ry’n ni hefyd yn gwybod bod bwyd sydd ddim wedi cael ei gynhyrchu a’i anfon o bellter yn fwy ffres ac yn well i’r amgylchedd; a bod cefnogi busnesau lleol yn ffordd ardderchog o gefnogi’r economi leol. A oes ffordd well o dreulio’ch penwythnos?”

Ychwanegodd:  “Mae hwn yn ddull rhagorol o arddangos bwyd ein harwyr o gynhyrchwyr lleol, sy’n cynnig y fath amrywiaeth eang o fwydydd blasus.  Galla i ddim aros!”

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 4.30yp, mae’r tâl mynediad i’r Ardd a’r Ffair Fwyd yn £2 (AM DDIM i rai dan 16).

Comments are closed.