Canu Gwerin Traddodiadol yn yr Ardd

Canu Gwerin Traddodiadol yn yr Ardd

Maen nhw wedi teithio i 20 gwlad ac ar draws pedair cyfandir, ond mae’r grŵp canu gwerin dylanwadol Cymreig ‘Fernhill’ yn chwarae am y tro cyntaf yn Nhŷ Gwydr Mawr canoldirol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Mawrth 24.

Mae ’Fernhill’ yn grŵp arobryn ag enw da iawn ganddynt, ond maen nhw hefyd wedi profi’i hunain yn llysgenhadon diwylliannol ac arloesol dros Gymru â’i chanu gwerin.

Mae eu harddull wedi cael ei ddisgrifio fel hyn – ‘maen nhw mor gyfarwydd â thraddodiad canu gwerin, dy’n nhw ddim felly ag ofn ymestyn ei therfynau’.  Mae llais Julie Murphy yn ganolog i’w llwyddiant, merch a ddisgrifiwyd gan Time Out ‘yn gantores y mae’n rhaid ichi ei chlywed a’i gweld’.  Mae selogion Julie Murphy yn cynnwys Robert Plant a Danny Thompson, ac y mae’r ddau wedi recordio gyda hi.

Mae’r gantores swynol sy’n galw’i hun yn ‘ferch o Essex â’r llais dwys, lleddf’ wedi hamgylchynnu â cherddorion gwych, fel cyd-sylfaenydd y grŵp Ceri Rhys Matthews, gitâr a ffliwt; Tomos Williams (trwmped) o Aberystwyth; a Christine Cooper, ffidl a llais, a anwyd yn Ninbych-y-Pysgod.

Mae’r perfformiad yn dechrau am 2.00yp.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10.00yb a 4.30yp, gyda’r mynediad olaf am 3.30yp.  Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gardenofwales.org.uk , e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk , neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.