Diolch, Mam

Diolch, Mam

Bydd mamau yn gallu disgwyl diwrnod i’r brenin yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Sul y Mamau.
 
Yn ogystal â mwynhau bwyd lleol a ffair grefftau yn y Tŷ Gwydr Mawr ysblennydd, bydd cerddoriaeth a dawnsio – a bydd MYNEDIAD AM DDIM i famau ar y diwrnod arbennig hwn.
 
Pam na anrhegwch chi’ch mam neu’ch mamgu â diwrnod allan, gan gynnwys cinio yn ein Bwyty Tymhorol arobryn, yng ngardd fwyaf a gorau Cymru ar Ddydd Sul, Mawrth 30fed.
 
Bydd crefftau o ansawdd uchel yn cael eu harddangos a’u gwerthu, ynghyd â bwyd lleol anhygoel o flasus, a bydd y ddeuawd boblogaidd, Fiddlebox, yn darparu’r adloniant cerddorol, ynghyd â’r delynores enwog, Shelley Fairplay.
 
Meddai’r Pennaeth Marchnata, David Hardy:  “Dyma’r peth lleia allwn ni’i wneud ar y diwrnod arbennig hwn.  Gobeithio y daw mamau o bob rhan o Gymru i’r Ardd i gymryd mantais o’r cynnig hwn.”
 
“Mae’r Ardd yn edrych yn hyfryd ar hyn o bryd – gyda llu o gennin Pedr a heidiau o hylithrau – mae’n amser delfrydol i ymweld â ni.”
 
Bydd Mawrth 30 hefyd yn nodi ‘crancio i fyny’ blynyddol Clwb Hen Geir Dyffryn Tywi, a byddan nhw’n dechrau’i tymor ag arddangosiadau gan aelodau’r Clwb o ystod eang o eitemau, gan gynnwys tractorau, offer garddwriaethol, motorau sefydlog, ceir, cerbydau masnachol, beiciau modur a beiciau.
 
Mae’r Ardd ar agor rhwng 10.00yb a 4.30yp, gyda’r mynediad diwethaf am 3.30yp.   Mae’r tâl mynediad yn £8.50 (consesiynau £7.00) i oedolion, a £4.50 i blant.  Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ac eraill, galwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ewch i www.gardenofwales.org.uk

Comments are closed.