Cinio Dathlu Blasus yr Ŵyl

Cinio Dathlu Blasus yr Ŵyl

Hoffech chi i’ch cinio gael ei gynllunio, ei baratoi a’i goginio gan gogyddion enwog bwytai Cymru?

Dyma’n union sydd ar gael yng Ngŵyl Fwyd Gorllewin Cymru eleni.

Bydd nifer o gogyddion enwog iawn yn paratoi cinio gŵyl tri chwrs arbennig ar Ddydd Sul y digwyddiad, sy’n cael ei chynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Mai 11-12.

Mae’r noson yn dechrau gyda derbyniad o groeso yn y Tŷ Gwydr Mawr o 6.30yh (gyda diod a chanapes cyfarch, wedi’u paratoi gan brif gogydd yr Ardd, Richard Culleton).  Gweinir y cinio ei hun am 8yh, gyda phob cwrs unigol wedi’i baratoi gan gogydd gwahanol.

Bydd y cogydd, Shaun Hill, sy’n enwog trwy Brydain fel cogydd y Walnut Tree, Y Fenni, yn paratoi y cwrs cyntaf; a pherchennog-gogydd disglair yr Hardwick, Stephen Terry, yn paratoi’r prif gwrs; a bydd cogyddion arobryn bwyty’r Polyn gerllaw yn creu’r melysfwyd.

Esboniodd trefnydd digwyddiadau’r Ardd: “ Mae cinio’r Ŵyl yn brofiad coginiol unigryw.  Ni fydd y cogyddion hyn yn gweithio gyda’i gilydd unrhyw le arall yn y byd, na’r fwydlen hon i’w gweld yn un man arall.”

Ychwanegodd:  “Mae Gorllewin Cymru yn ranbarth sy’n cynhyrchu rhai o’r cynhwysion gorau y gellir eu cael, ac mae meddwl eu bod nhw yn nwylo’r cogyddion gwych hyn yn tynnu dŵr o ddannedd … ry’n ni’n sicr o gael gwledd arbennig.”

Mae’r ŵyl ddau ddiwrnod hon yn addo toreth o gynnyrch lleol, hwyl i’r teulu, adloniant, cerdd, hud a lledrith, anerchiadau ac arddangosiadau gan fwy o gogyddion dawnus.

Cynhelir Gŵyl Fwyd Gorllewin Cymru yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Mai 11-12, o 10yb i 6yp ar y ddau ddiwrnod.

Am fwy o wybodaeth, neu archebu tocynnau i Ginio’r Ŵyl, galwch yr Ardd ar 01558 667149.

Comments are closed.