Amrywiaeth yn rhoi blas ar y Penwythnos Afalau

Amrywiaeth yn rhoi blas ar y Penwythnos Afalau

Mae trefnwyr y Penwythnos Afalau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn addo cnwd toreithiog arall o hoff ffrwyth pawb.

Ar Hydref 19-20 bydd digonedd o ‘fale i’w blasu a’u prynu yn y digwyddiad poblogaidd hwn, gydag arddangosiad syfrdanol o rhyw 400 o amrywiaethau yn graidd i’r digwyddiad dau ddiwrnod.

Ynghyd â rhengoedd o ffrwythau rhyfeddol, bydd stondinau yn gwerthu cynnyrch yn cynnwys afalau o basteiod a phorc, caws a siytni, i seidr a diodydd ffrwythau.  Yn ychwanegol at hyn, bydd digon o weithgareddau i’r teulu, gan gynnwys mathru afalau, gwneud bathodynnau, cynllunio ffedogau, cwisiau arbennig, ac arddangosiadau arbennig o wneud siytni gan Sefydliad y Merched Llanddarog.

Bydd y meithrinwr lleol, Paul Davies, wrth law i roi cyngor ar ddewis, meithrin a thocio’ch coed ffrwythau, a bydd y ‘tabl adnabod’ yn gweithredu eto er mwyn eich cynorthwyo i adnabod yr amrywiaeth anhysbys o afal ry’ch chi’n ei dyfu yn eich gardd.

Os hoffech adnabod eich ffrwythau, dewch â thair esiampl nodweddiadol o bob amrywiaeth o’ch afalau, gan gynnwys eu coesynnau a’u llygaid.  Byddai unrhyw wybodaeth pellach y gallwch ei rhoi – e.e. ai afal coginio ydyw, sut mae’n coginio, sut mae’n cadw – yn werthfawr iawn.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 4.30yp.  Am fwy o wybodaeth a newyddion am ddigwyddiadau yn yr Ardd, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

Comments are closed.