Clasur o Benwythnos yn yr Ardd

Clasur o Benwythnos yn yr Ardd

Bydd Ffair Henebion yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn canolbwyntio ar grochenwaith, peintiadau a brethynnau Cymreig ar benwythnos Ionawr 11 a 12.

Mae’r Ardd yn lleoliad syfrdanol ac eiconig ar gyfer y digwyddiad poblogaidd hwn, sydd yn cynnwys mwy na 50 o stondinau.

Bydd amrwyiaeth eang iawn o stondinau o dan fwa rhyfeddol Y Tŷ Gwydr Mawr, yn ysblander Rhaglywiaethol y Tŷ Principality, ym Mhabell Fawr yr Ardd, a bydd peth o borslen prin Nantgarw yn cael eu harddangos yno.

Meddai’r Trefnydd, Brita Rogers, o Henebion y Dderwen:  “Bydd y Ffair hon yn cynnwys mwy na 50 o stondinau yn arddangos meysydd casglu Cymreig fel crochenwaith, gemwaith, gwaith celf a chelfi.  Bydd hefyd peintiadau a brethynnau – gydag amrywiaeth o flancedi Cymreig yn cael eu dangos.”

Mae Brita yn addo golygfa ysblennydd gydag amrwyiaeth eang o arddulliau a themâu – o Tsieina hynafol, golwg yn ôl ar y 60au, i gyfnod hen ffermdai gwledig yr Oes Fictorïanaidd.

Dywedodd:   “Bydd ‘na  filitaria a chasgliadau o grochenwaith Moorcroft.  Bydd casgliad rhyfeddol o glociau Ffrengig cywrain a gwydr gwych Lalique yn codi awch arnoch am fwy o henebion o ansawdd, p’un y’ch chi’n gasglwr, yn fasnachwr neu’n fuddsoddwr.”

Ychwanegodd:  “Bydd bron gormod o ddewis ganddoch chi – a’r cyfan am £2 mynediad yn unig.”

Mae’r Ffair Henebion yn cael ei chynnal rhnwg 10yb a 4.30yp ar Ddydd Sadwrn, Ionawr 11 a Dydd Sul, Ionawr 12.  Mae digonedd o le i barcio am ddim.   Mae’r tâl mynediad i’r Ardd ac i’r Ffair yn £2 yn unig.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau, ffoniwch 01558 667149.

2 Responses to “Clasur o Benwythnos yn yr Ardd”

  1. Glesni James says:

    Really enjoyed the first time we have visited your Fairs, please keep us informed of future events.

  2. bogardens says:

    Glad you enjoyed it. Just keep an eye on the web site.

    Colin