Dathlu Disglair Diwrnod Blodau Gwyllt Cyntaf Cymru

Dathlu Disglair Diwrnod Blodau Gwyllt Cyntaf Cymru

Arlunwyr, gwyddonwyr a dolydd llawn o flodau gwylltion yw arwyr Diwrnod Blodau Gwyllt cyntaf Cymru, sydd i’w gynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Gorffennaf 14.

Mewn dolydd llawn tegeirianau, blodau pengaled, arian gwynion gwyllt, gall ymwelwyr i’r Ardd ddod ar draws arlunwyr, turnwyr coed, gwneuthurwyr gwydr lliw, addurnwyr gwifrau a brodwyr, yn creu gwrthrychau newydd sbon wedi’u hysbrydoli gan y blodau gwylltion.

Bydd arbenigwyr wrth law i ddangos pryfed peilliog a’r blodau amlwg, a rhoi cyngor ar sut i adnabod blodau gwylltion.  Bydd Grŵp Gwirfoddolwyr Llyfrgell yr Ardd yno hefyd yn dangos rhai o’r llyfrau hyfryd a llawn gwybodaeth sydd ar gael am flodau gwyllt Cymru.

Bydd cyfle gan ymwelwyr i greu rhywbeth arbennig yn ystod y diwrnod, gan y bydd ar arlunydd haniaethol, Martin Reed, yn annog pobl fydd yn mynd heibio i beintio ar baentiad newydd fydd ganddo ar y gweill, a bydd Rebecca Thomas o’r Ardd yn gwahodd plant i greu rhywbeth prydferth gyda blodau.

Meddai Cydlynydd Dehongli’r Ardd, Bruce Langridge: “Mae hen ddolydd yn gyforiog o flodau gwylltion, ac yn llawn o bili-palas, gwenyn ac adar, yn symbol eiconig o’r hafau Prydeinig enwog, ac yn nodweddiadol o’n hymdeimlad ni â bywyd a natur. Ond mae dolydd llawn o flodau gwylltion yn prinhau yn ein cefn gwlad ni yma yng Nghymru, sy’n cael ei ffermio’n fwy a mwy dwys.   Yn ffodus mae Gwarchodfa Natur yr Ardd yn frith o flodau gwylltion, yn tyfu ar hen ddolydd o wair a phorfa a reolwyd yn draddodiadol.  Mae’r Warchodfa’n debyg i lyfrgell fyw.”

Rheolir Gwarchodfa Natur Waun Las yn fferm weithredol organig, sy’n cadw’n bwrpasol ei blodau gwylltion, gan ddefnydddio dulliau traddodiadol o ffermio, a magu bridiau Cymreig o wartheg a defaid.  Gwelwyd gynnydd enfawr yn y nifer o degeirianau llydanwyrdd mawrion yn y Warchodfa yn ystod yr haf eleni, gyda dros 500 o’r planhigion ecsotig hyn wedi’u cofnodi gan Grŵp Gwirfoddolwyr Bywyd Gwyllt yr Ardd.

 

Lansir arddangosfa newydd o blanhigion arctig-alpaidd Cymreig hefyd yn ystod Diwrnod Blodau Gwyllt Cymru.  Bydd hon yn canolbwyntio ar blanhigion o Gwm Idwal yn Eryri, cwm sydd â rhai o’r planhigion prinnaf yn y wlad.   Rhoddir sgwrs am blanhigion alpaidd gan Dr Natasha de Vere, Pennaeth Gwyddoniaeth ac Ymchwil yr Ardd, am 1 o’r gloch yn Theatr Botanica’r Ardd.

Meddai Bruce eto: “Hoffwn wahodd ymwelwyr i ddod i brofi pa fath o hwyl creadigol a gwyddonol y gellir ei gael gyda blodau gwylltion. Mae’n gyfle gwych i bobl nid yn unig ddysgu mwy, ond hefyd i ddatblygu diddordeb cynyddol, efallai fydd yn para am oes, mewn blodau gwyllt.  Gobeithio y daw ymwelwyr â’u llyfrau braslunio, eu camerâu ffansi, a’u nodwyddau ac edau, fel y gallant ymuno yn y profiad creadigol.”

 Cynhelir Diwrnod Blodau Gwyllt cyntaf Cymru yn bennaf mewn dôl wair, sy’n gyraeddadwy mewn cadair olwyn, ychydig funudau o Fwyty Tymhorau’r Ardd, fydd yn cynnwys bwyd o fywyd gwyllt ar ei fwydlen.

 

Comments are closed.