Clasur o Benwythnos

Clasur o Benwythnos

Mae ceir clasurol ac hen gerbydau yn serennu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ddiweddarach yn ystod y mis hwn.

Ar Ddydd Sadwrn Hydref 27, mae Clwb Perchnogion MG Sir Benfro yn dychwelyd i’r Ardd ar gyfer ei ‘Rali’ hydrefol.  Mae Ysgrifennydd y Clwb Roy Thomas yn dweud ei fod wedi gwahodd clybiau perchnogion MG yn Abertawe a Phenybont-ar-Ogwr i ymuno â nhw yn y Rali.  Meddai Roy, “Ymunodd aelodau o glwb Penybont â ni yn y rali yn ystod hydref y llynedd, a chael amser arbennig o dda, fel y cawson ni’i gyd”.

Ac ar Ddydd Sul, Hydref 28, mae’r Ardd yn croesawu’n ôl Clwb Hen Gerbydau Dyffryn Tywi ar gyfer eu ‘crancio’ olaf o’r tymor.

Bydd aelodau o glwb Dyffryn Tywi yn dangos amrywiaeth o gerbydau – yn cynnwys beiciau modur, cerbydau disymud, ynghyd â cheir – ar Sgwâr y Mileniwm o amser cinio ar Ddydd Sul ymlaen.

Leave a Reply

*